Home > Wspólnoty > Bierzmowani

Spotkania dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Grupa Termin
I klasa gimnazjum 9 maja 2017 (wtorek) po wieczornej Mszy św.
II klasa gimnazjum 16 maja 2017 (wtorek) po wieczornej Mszy św.
   

 

Materiały formacyjne

Grupa Material przerobiony (obowiązujący)
I klasa gimnazjum
II klasa gimnazjum
  • mały katechizm
  • sakrament chrztu
  • sakrament pokuty
  • sakrament namaszczenia chorych
  • spotkanie ze wspólnotą NINIWA
  • sakrament eucharystii