Home > Wspólnoty > Bierzmowani

Spotkania dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Grupa Termin
VII klasa SP 4 grudnia 2017 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
8 stycznia 2018 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
12 lutego 2018 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
II klasa gimnazjum 11 grudnia 2017 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
15 stycznia 2018 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
19 lutego 2018 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
III klasa gimnazjum 27 listopada 2017 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
18 grudnia 2017 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
22 stycznia 2018 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
26 lutego 2018 (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.

Materiały formacyjne

Grupa Material przerobiony (obowiązujący)
VII klasa Szkoły Podstawowej
II klasa gimnazjum
  • mały katechizm
  • sakrament chrztu
  • sakrament pokuty
  • sakrament namaszczenia chorych
  • spotkanie ze wspólnotą NINIWA
  • sakrament eucharystii