INTENCJE MSZALNE
20 V – 27 V 2018r.

NIEDZIELA 20.05.2018r.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Nabożeństwo majowe godz. 18:00

7:00 1)      Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej o szczęśliwą operację dla córki.
8:30 1)      O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny, Krzysztofa, Anny, Julii i Soni.
10:00 1)      Za + matkę Gertrudę w rocznicę śmierci, + ojca Eryka, teściów Wiktorię i Władysława Puchała oraz ++ z rodziny.
11:30 1)      Za + Annę Warzecha (20)
14:30 1)      CHRZTY:

۰        Igor Jerzy Kolasa

18:30 1)      Za ++ rodziców Jadwigę i Stefana Krawczyk oraz ++ dziadków Annę i Karola Pawełczyk, Piotra i Krystynę Krawczyk.

PONIEDZIAŁEK 21.05.2018r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. EUGENIUSZA DE MAZENODA

7:00 1)      Za + Annę Warzecha (21)
8:30 1)      Za + Pawła Brzezina w 30. rocznicę śmierci.
18:30 ZBIOROWA:

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        za + Beatę Piątkowską w 4. rocznicę śmierci;

۰        za + Jerzego Kulik w 1. rocznicę śmierci;

۰        za + męża Ryszarda Leszczyńskiego w dniu urodzin;

۰        za + Eleonorę i Jana Bunar, ++ rodziców Mariannę i Władysława, brata Wiesława, stryja Stefana oraz ++ z rodzin Niemiec, Osielski i Lesiak;

WTOREK 22.05.2018r.

7:00 1)      Za + Annę Warzecha (22)
8:30 1)      Za ++ rodziców Antoninę i Juliana Szwarc oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 1)      O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie oraz dobry wybór drogi życiowej dla Agaty z okazji 18. rocznicy urodzin.

2)      Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Pelka, Leona Grzesik oraz ++ dziadków z obydwu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA 23.05.2018r.

7:00 1)      Za ++ rodziców Martę i Franciszka Kozielskich, Władysławę i Józefa Paruzel, siostry Agnieszkę i Krystynę Lizurej, braci Stanisława, Błażeja i Franciszka.
8:30 1)      Za + Annę Warzecha (23)
18:30 ZBIOROWA:

۰        do Serca Maryi, aby przez Jej serce rodzice i dzieci wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy w Róży św. Jana Bosko;

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        za + męża, ojca i dziadka Henryka Kamieniak w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące;

۰        za + Anastazję Broncel z okazji Dnia Matki oraz ++ z rodziny Wójcik;

۰        za + męża Edmunda Piecuch w 19. rocznicę śmierci;

۰        za + Krystynę Prandzioch – intencja ofiarowana od sąsiadów;

CZWARTEK 24.05.2018r.
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7:00 1)      Z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji córki Ewy i Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
8:30 1)      Za + Annę Warzecha (24)
18:30 1)      Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata dla męża Franciszka z okazji 80. rocznicy urodzin oraz dla syna Aleksandra w 41. rocznicę urodzin.

2)      rez.

PIĄTEK 25.05.2018 r.

7:00 1)      Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Waluch.
8:30 1)      Za + Annę Warzecha (25)
17:00 SZKOLNA:

1)      Za ++ rodziców Marię i Wiktora Sojka, rodzeństwo Teresę i Eugeniusza, ++ szwagrów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

18:30 1)      Za + Daniela Majorek – intencja ofiarowana od chrzestnego Tadeusza z rodziną.

SOBOTA 26.05.2018r.
Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera

7:00 1)      Za + Annę Warzecha (26)
8:30 1)      Dziękczynna w intencji Małgorzaty z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

2)      Dziękczynna w intencji Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego z okazji 20. rocznicy działalności z podziękowaniem za łaski i dobrodziejstwa doświadczane przez żyjących członków i ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata działalności, a dla ++ członków Towarzystwa o dar nieba.

15:00 Sakramentu chrztu: Tymon Wysłucha i Nataniel Katryniok
16:00 1)      Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu: Pola Felix
18:30 ZBIOROWA:

۰        o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Ewy;

۰        o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla matki Gertrudy Walczak;

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        za + mamę Antoninę Szwarc z okazji Dnia Matki;

۰        za + Oswalda i Emę Wolny oraz ++ z pokrewieństwa;

۰        za + męża, ojca i dziadka Alojzego w rocznicę urodzin, ++ rodziców i siostrę oraz ++ z rodziny;

۰        za + męża Henryka Wróbel w 4. rocznicę śmierci;

۰        za + Ryszarda Nowak w 9. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu stron;

۰        za + Józefa Kucharskiego – intencja ofiarowana od sąsiadów;

۰        za ++ rodziców Stefanię i Bolesława oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa;

۰        za + mamę Krystynę Rasztar, + mamę Weronikę Fikus oraz ++ z rodziny;

۰        za + mamę Bronisławę Grzywa w rocznicę śmierci;

۰        za + mamę Urszulę Czaja;

۰        za ++ rodziców Bronisławę i Władysława Jeziorowskich oraz braci Waldemara i Henryka;

۰        za ++ rodziców Stanisławę i Michała Pietrzaków oraz braci Ryszarda, Antoniego, Czesława i Józefa, siostrę Leonardę z mężem Stanisławem;

۰        za + męża i ojca Mariana w rocznice urodzin;

NIEDZIELA 27.05.2018r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
Nabożeństwo
majowe godz. 18:00

7:00 1)      Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty w dniu urodzin.
8:30 1)      Za + Annę Warzecha (27)
10:00 1)      Za + mamę Stefanię Pradela z okazji Dnia Matki.
11:30 1)      UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ (górny kościół)
11:30 1)      Dziękczynna w intencji Stefanii z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dar zdrowia i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM (dolna kaplica)
14:30 1)      ROCZKI:

۰        Kacper Jończyk

۰        Karolina Labus

18:30 1)      rez.