NIEDZIELA 06.10.2019r.
XXVII Niedziela Zwykła
Różaniec godz. 18.00

7:00 1) Za + Eryka Kandora (6).
2) Za + Annę Olczyk (6).
8:30 1) Za + męża Zdzisława Cichoń z okazji urodzin.
2) Za + Marka Gęsiarza.
10.00 1) W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11:30 1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów z okazji urodzin dla Basi, jej rodziców i rodzeństwa.
2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Ralko i ++ z rodziny, o. Mariana Więckowskiego OMI, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
14:30 1) Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca Świętego dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby modlitwy różańcowe odmawiane w papieskich intencjach misyjnych przyniosły owoce ewangelizacyjne.
 18:30 1) Za ++ rodziców Gertrudę, Eryka Psyk, teściów Wiktorię, Władysława Puchała oraz ++ z rodziny prosząc o radość życia wiecznego.

PONIEDZIAŁEK 07.10.2019r.
Wspomnienie NMP Różańcowej

7:00 1)      Za + Annę Olczyk (7).
8.30  1) Za + Eryka Kandora (7).
18:30 ZBIOROWA:

۰      O zdrowie dla Łukasza i Grzegorza i o Boże błogosławieństwo w rodzinie Wójciak.

۰      O zdrowie dla Michaliny.

۰      Za + Wiktora Spałek o radość życia wiecznego.

WTOREK  08.10.2019r.

7:00 1)  Za + Eryka Kandora (8).
2)  Za + Annę Olczyk (8).
8.30 1) Dziękczynna w intencji Brygidy Zmarlak z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej oraz o obfite łaski dla rodzin Zmarlak, Wasilczuk i Jolanty Knobloch.
18.30 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Joanny i Stefana Pyka z okazji rocznicy ślubu oraz dla dzieci z rodzinami.
2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Niepokalanej w posłudze kapłańskiej dla o. Adama Hetmana OMI w dniu urodzin – intencja od Margaretki.

 

ŚRODA 09.10.2019r.

7:00 1)      Za + Eryka Kandora (9).
2)      Za + Annę Olczyk (9).
8.30  1)  Dziękczynno-błagalna za 48. lat sakramentu małżeństwa Marii i Alfonsa, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski i opiekę także dla synów z rodzinami.
 

18:30

ZBIOROWA:

۰      O zdrowie dla Łukasza i Grzegorza i o Boże błogosławieństwo w rodzinie Wójciak.

۰      O zdrowie dla Michaliny.

۰      Do Bożej Opatrzności i za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie w 46. rocznicę ślubu Anieli i Edmunda oraz o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

۰      Za ++ Piotra Świerczek w 9. rocznicę śmierci, Jana Betlejewskiego w 17. rocznicę śmierci.

CZWARTEK 10.10.2019r.

7.00  1) Za + Annę Olczyk (10).
8.30  1) Za + Eryka Kandora (10).
18.30  1) Za ++ męża, ojca i dziadka Ryszarda Leszczyńskiego w 3. rocznicę śmierci, teściów Stefana i Józefę, szwagra Wiesława, rodziców Wacława i Janinę i braci Waldemara, Lolka, Leszka i Grzegorza Tomasek.

 

PIĄTEK  11.10.2019r.

7.00  1) Za + Eryka Kandora (11).
8.30  1) Dziękczynna w intencji Małgorzaty z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM
17.00  SZKOLNA
1)
Za uzdrowienie i otrzymane dary w intencji Bogu wiadomej.
18:30 1) Za + Annę Olczyk (11).

2) Dziękczynno-błagalna z okazji 75. rocznicy urodzin Jadwigi Jaworek, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM

SOBOTA 12.10.2019r.

7.00  1) Za + Annę Olczyk (12).
8.30  1) Za + Eryka Kandora (12).
2) W intencji naszej Ojczyzny i o światło Ducha Świętego na nadchodzące wybory parlamentarne.
14.30  1) Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Teresy i Feliksa Jureczko z okazji 50. rocznicy ślubu.
18.30 1) ZBIOROWA:

۰      O zdrowie dla Łukasza i Grzegorza i o Boże błogosławieństwo w rodzinie Wójciak.

۰      O zdrowie dla Michaliny.

۰      Za ++ Ryszarda Jeziorowskiego i Romana Piskoń.

۰      Za ++ syna Piotra, Wojciecha, rodziców Jana, Gertrudę, braci, bratowe, siostrę, jej męża Jana, Annę, Jana, Helenę, Małgorzatę, Walentego Bodora, Norberta Fiola, pokrewieństwo z obu stron, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

۰      Za ++ żonę, mamę Janinę Praska w 2. rocznicę śmierci, rodziców Agnieszkę i Piotra Berbesz, Lucynę i Józefa Praski, brata Ryszarda.

۰      O spokój duszy i radość życia wiecznego dla ++ męża Andrzeja Matusek, rodziców Marię i Oswalda Ochman, brata Zygfryda, bratanka Waldemara, teściów Cecylię i Augustyna Matusek i ++ z pokrewieństwa.

۰      Za ++ rodziców Wandę i Teofila, ciocię Kazimierę, babcie i dziadków z obydwu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

۰      Za + brata Józefa Kluge z okazji urodzin oraz za wszystkich ++ z obu stron.

Po mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Wincenty Szczepanik.

 

 NIEDZIELA 13.10.2019r.
XXVIII Niedziela Zwykła
Dzień Fatimski
Różaniec godz. 18.00

7:00 1) Do Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie w intencji małżonków Magdaleny i Rudolfa i ich dzieci z rodzinami.
2) Za + Annę Olczyk (13).
8:30 1) Za + męża Henryka w rocznicę urodzin, ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Eryka Kandora (13).
10:00 1) Za + o. Jana Wrodarczyka OMI w rocznicę urodzin oraz za ++ z rodziny.
11:30 1) Za + męża i ojca Bogdana z okazji urodzin oraz za ++ z rodziny Matusek, Król, Droździok i Labocha.
2) Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny i Bogdana z okazji 40. rocznicy ślubu. TE DEUM
14:30 1) W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą. cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.
18:30 1) ZBIOROWA:

۰      O zdrowie dla Łukasza i Grzegorza i o Boże błogosławieństwo w rodzinie Wójciak.

۰      O opiekę Matki Bożej Fatimskiej nad wnukami Piotrem i Pawłem Bula.

۰      W intencji członków 16 Róży Różańcowej, aby Bóg żyjącym błogosławił, a ++ przyjął do radości życia wiecznego.

۰      Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Bogdana z okazji urodzin i dla rodziny.

۰      O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Renaty i Ericha Matyska i ich dzieci z rodzinami.

۰      Za ++ rodziców Waleskę, Wiktora, Franciszka Matysek, teściów Marię, Fryderyka Bajer, Ritę Bryłka.

۰      Do Bożego Miłosierdzia za zmarłych Romana Krupskiego, Kornelię i Feliksa Krupski, Jadwigę i Karola Szymik, Karolinę i Karola Szymik, Justynę Grabowską, Lucynę Malitowską oraz za ++ z rodziny.

۰      Za + matkę Gertrudę Nyk w rocznicę śmierci.

۰      Za ++ rodziców Marię i Edwarda Kwiatkowskich.

۰      Za + tatę Czesława Zaborowskiego w 9. rocznicę śmierci.

۰      Za ++ rodziców Marię, Gerarda, ++ z rodzin Zajdel, teściów Maćków, z rodziny Wójcik i Nawrocki.

۰      Za ++ Otylię i Pawła Kuś, Tadeusza Jędrusińskiego, Jana Kapica, Pawła Droździok o radość życia wiecznego.

۰      Do Matki Bożej Fatimskiej za ++ Urszulę i Henryka Bryś, ich córkę Barbarę oraz Jadwigę i Bogdana Różniewskich w rocznicę śmierci.

۰      Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej o życie wieczne dla ++ Danuty i Witolda Osuchowskich.