Drodzy Parafianie,

W związku z zaistniałą sytuacją przekazujemy informacje, które będą obowiązywały
w naszej parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu do dnia  29 marca 2020 r.

Poniżej zamieszczamy dekret, wydany przez ordynariusza diecezji gliwickiej, bp. Jana Kopca z dn. 14 marca br.:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności
z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

 1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach
  i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św.
  w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób
  w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.
 2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św.; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;
 3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;
 4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji
  (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;
 5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;
 6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;
 7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim,
  a wiernych w swoich rodzinnych domach;
 8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;
 9. kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji wiernych;
 10. Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna zgodnie z wcześniejszym komunikatem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00; dyżur będzie pełnił pracownik Kancelarii oraz Sądu Biskupiego, celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i koniecznych. Pozostali pracownicy Kurii pozostają do dyspozycji przełożonych pod numerami telefonów, zaś wiernych proszę by konieczne sprawy załatwiać za pośrednictwem duszpasterzy;
 11. ze względu na planowane dzisiaj wystąpienie Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, mogą nastąpić zmiany co do niniejszych zarządzeń; dlatego proszę księży o bieżące śledzenie poczty mailowej;
 12. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

 

W nawiązaniu do powyższego dekretu, pragniemy naszych parafian poinformować, że:

 • Wszystkie msze święte do 29 marca br. będą odprawiane bez udziału wiernych w intencjach wcześniej ustalonych. Prosi się zainteresowanych, aby we wspólnej modlitwie jednoczyli się w swoich domach rodzinnych.
 • Zostają zawieszone wszelkie nabożeństwa, w tym: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale.
 • Również do Wielkanocy zawiesza się wszelkie spotkania formacyjne grup parafialnych oraz wspólnotowych wyjazdów (w tym pielgrzymki).
 • W niedzielę kościół będzie zamknięty, natomiast w tygodniu kościół będzie otwarty do prywatnego nawiedzenia i modlitwy w godz. 9:00-17:00.
 • Okazja do spowiedzi świętej będzie od poniedziałku do soboty w godz. 15:00-17:00 w górnym kościele.
 • Biuro parafialne będzie nieczynne w niedzielę, natomiast w tygodniu będzie otwarte w następujących godzinach:
  • Wtorek i Piątek: 9:00 – 10:15
  • Środa i Czwartek: 16:00 – 17:00
  • Piątek: 19:00 – 20:00
 • Do Wielkanocy nie przewidujemy indywidualnych odwiedzin chorych w domach
  z Najświętszym Sakramentem. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt
  z duszpasterzem.
 • My jako Wasi duszpasterze codziennie będziemy spotykać się na wspólnej modlitwie w kościele za zamkniętymi drzwiami o 20:30 na modlitwie różańcowej w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia dla nas wszystkich.

 

 • Zachęcamy do uczestnictwa we mszach świętych za pośrednictwem telewizji, radia oraz Internetu. Podajemy poniżej przykładowe godziny transmisji:
  • Niedziela: 7:00 oraz 11:00 w TVP1, 9:00 w Pierwszym Programie Polskiego Radia, 9:30 w TV Trwam, 13:00 w TV Polonia.
  • W dni powszednie: 7:00 w TVP1 oraz w Radio Maryja

 

 • Na naszej stronie Facebook Oblaci Lubliniec – Parafia św. Stanisława Kostki
  „U Oblat”
  będziemy transmitować mszę świętą w naszym kościele:

  • W niedzielę o godz. 11:30
  • W tygodniu codziennie o godz. 8:30

 

 • W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się telefonicznie:
  • Ojciec Proboszcz: 606 464 227
  • Ojciec Krzysztof Wolnik: 343562020 wew. 323
  • Ojciec Piotr Prauzner-Bechcicki: 790 698 429

 

 • Szczęść Boże Miłym Gościom i bardzo kochanym Parafianom!