NIEDZIELA 26.04.2020r.
III Niedziela Wielkanocna

7:00 1) Dziękczynna z okazji urodzin Zofii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
2) Za + Elżbietę Kalus w 3. rocznicę śmierci.
8:30 1) Za + Józefa Gasz (25).
2) Za + Janinę Styczyrz (25).
10.00 1) Dziękczynna w intencji Lilli z okazji 7. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, Anioła Stróża i świętych patronów dla Solenizantki i jej rodziny.
2) Dziękczynna w intencji Jakuba z okazji 14 rocznicy urodzin.
11:30 1) Dziękczynna w intencji Pawła z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM
2) Z podziękowaniem za opiekę i szczęśliwie przeżyte operacje oraz z prośbą o Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Heleny, Ryszarda i Pawła.
14.30 1) ROCZKI

Stanisław Andrzej Wełyczko

 18:30 1) Za + Anielę Mika w 3. rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020r.

7:00 1)      Za + Józefa Gasz (26).
2)      Za ++ rodziców Amalię i Andrzeja Pluta, brata Ericha i Jadwigę Pluta, siostrę Edeltraudę i Jerzego Pruski, rodziców Feliksa i Marię Kosytorz oraz ++ dziadków.
8.30  1) Za + Janinę Styczyrz (26).
2) O szczęśliwe rozwiązanie dla córki.
18:30  1) ZBIOROWA:

۰      O Boże błogosławieństwo dla Katriny z okazji 25. rocznicy urodzin.

۰      Za + Zdzisława Szafirowicz w 30. dzień po śmierci.

۰      Za + Anielę Mika w dniu urodzin.

۰      Za + Piotra o radość życia wiecznego.

۰      Za + ojca Franciszka o radość życia wiecznego.

۰      Za ++ męża Wojciecha, siostrę Danutę i brata Jerzego o radość życia wiecznego.

2) Za + Jadwigę Ostrowską.

WTOREK  28.04.2020r.

7:00 1) Za + Józefa Gasz (27).
2) Za ++ rodziców Franciszkę i Władysława prosząc o radość życia wiecznego.
8.30 1) Za + Janinę Styczyrz (27).
18.30 1) Za + Andrzeja Pietruszewskiego – intencja od sąsiadów.

 ŚRODA 29.04.2020r.
Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

7:00  1) Za + Józefa Gasz (28).
2) Za ++ męża Gerarda, rodziców, teściów Józefa, Gertrudę i Eugeniusza Kulik, zięcia Edwarda i ++ z pokrewieństwa.
8.30  1) Za + Janinę Styczyrz (28).
 

18:30

ZBIOROWA:

۰      Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa z Kupertynu z prośbą o pomoc Ducha Świętego w czasie przystąpienia do matury syna Kamila.

۰      Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 60-lecia małżeństwa i 90. rocznicy urodzin Adolfa Janik oraz o zdrowie w rodzinie i Heleny.

۰      Za ++ rodziców Monikę i Ignacego Trzensisko, Ignacego Ulfik, brata Henryka Trzensisko, teściów Karola, Gertrudę i Agnieszkę Ulfik, dziadków Bronder i Trzensiko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK 30.04.2020r.

7.00  1) Za + Józefa Gasz (29).
8.30  1) Za + Janinę Styczyrz (29).
18.30  1) Za + Adama Pełka w 1. rocznicę śmierci.

 

PIĄTEK  01.05.2020r.
Pierwszy Piątek Miesiąca

7.00  1) Za + Józefa Gasz (30).
2) Za + Janinę Styczyrz (30).
8.30  1) Za + Annę Kukowka (1).
18:30  1) Za + Annę Wieczorek (1).

 SOBOTA 02.05.2020r.
Uroczystość NMP, Królowej Polski

7.00  1) Za + Annę Wieczorek (2).
2) Za ++ Lidię Maniura z okazji urodzin, męża Franciszka oraz ++ z rodziny.
8.30  1) Za + Annę Kukowka (2).
18.30 1) ZBIOROWA:

۰      Dziękczynna w intencji Zygmunta z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

۰      Za + Zygmunta Gajdę w rocznicę urodzin.

۰      Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę, dziadków Franciszka i Mariannę, braci Józefa i Franciszka Kocyba, siostry Marię i Annę, dwóch siostrzeńców, Stefana i Jadwigę, syna Romana Sojka.

۰      Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego dla + męża Augustyna Sklorz, ++ rodziców Martę i Henryka Lewke, siostrę Jadwigę i brata Jerzego Lewke, ++ teściów Jana, Jadwigę Sklorz i ++ z pokrewieństwa.

۰      Za + Marię Przybylską, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

۰      Za + Jana Joniec – od sąsiadów i mieszkańców z Wymyślacza.

۰      Za + matkę Hildegardę Lukoszek w kolejną rocznicę śmierci.

NIEDZIELA 03.05.2020r.
IV Niedziela Wielkanocna

7:00 1) Za + Annę Kukowka (3).
2) Za + Annę Wieczorek (3).
8:30 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w 47. rocznicę ślubu dla Jolanty i Krzysztofa i całej rodziny.
10:00 1) W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11:30 1) Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem z okazji 40. rocznicy ślubu Eryki i Krzysztofa oraz z prośbą o opiekę i zdrowie na dalsze lata życia.
2) Dziękczynna z okazji 6. rocznicy ślubu Darii i Tomasza.
14:30 1) Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca Świętego dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby modlitwy różańcowe odmawiane w papieskich intencjach misyjnych przyniosły owoce ewangelizacyjne.
18:30 1) Za ++ męża i ojczyma Jana Zielińskiego, Julię i Paulinę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O radość życia wiecznego dla ++ Eugeniusza Sojka, rodziców Martę i Jana Grabara, teściów Marię i Wiktora Sojka oraz szwagierki, szwagrów oraz rodzeństwo.