1. 19 kwietnia zostały wydane Wskazania Biskupa Gliwickiego w których czytamy miedzy innymi:

– Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia

25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

 

– Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku. Jednocześnie zachęca się wiernych by uczestniczyli we Mszach św. za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Na naszej stronie Facebook Oblaci Lubliniec – Parafia św. Stanisława Kostki.

„U Oblat” będziemy z naszego kościoła transmitować mszę świętą:

o  W niedzielę o godz. 11:30

o  W tygodniu codziennie o godz. 8:30

 

– Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. Co tyczy się naszego kościoła na Mszy św. może uczestniczyć 42 wiernych.

 

– Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

 

– Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.

 

 1. W naszej parafii zostają zawieszone wszelkie spotkania formacyjne grup parafialnych oraz wspólnotowych wyjazdów (w tym pielgrzymki).
 2. W tym tygodniu biuro parafialne będzie nieczynne. W nagłych wypadkach prosimy o kontakt telefoniczny z duszpasterzami.
 3. Każdego dnia sprawujemy Eucharystię do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. Oprócz tego w naszej wspólnocie zakonnej codziennie spotykamy się na modlitwie różańcowej w tej samej intencji o godz. 20:30.
 4. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał chleb życia wiecznego”.
 5. W piątek 1 maja Biskup Gliwicki udzielił dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Gliwickiej.
 6. Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa majowe połączone z Apelem Jasnogórskim na placu przykościelnym przy grocie o godz. 21:00. Z racji panującej sytuacji nie ma nabożeństwa w kościele o godz. 18:00.
 7. W tym roku uroczystość NMP, Królowej Polski głównej patronki Polski, przypadająca w przyszłą niedzielę (03 maja) zostaje przeniesiona na sobotę (02 maja). Msze św. w naszym kościele o 07:00 i 08:30.
 8. Z racji Uroczystości M.B. Królowej Polski nie ma obchodów I soboty miesiąca
  ( nie ma Mszy św. o godz. 15:00).
 9. Również nie ma odwiedzin chorych w domach aż do odwołania. W nagłych przypadkach prosimy o osobisty kontakt z duszpasterzem.
 10. Zachęcamy do nabywania czasopism religijnych oraz świec wielkanocnych Caritas. Będą wystawione na stoliku pod chórem.
 11. W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się telefonicznie:

o  Ojciec Proboszcz: 606 464 227

o  Ojciec Krzysztof Wolnik: 343562020 wew. 323

o  Ojciec Piotr Prauzner-Bechcicki: 790 698 429

 1. Miłym Gościom i bardzo kochanym Parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa.