NIEDZIELA 03.05.2020r.
IV Niedziela Wielkanocna

7:00 1) Za + Annę Kukowka (3).
2) Za + Annę Wieczorek (3).
8:30 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w 47. rocznicę ślubu dla Jolanty i Krzysztofa i całej rodziny.
10.00 1) W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11:30 1) Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem z okazji 40. rocznicy ślubu Eryki i Krzysztofa oraz z prośbą o opiekę i zdrowie na dalsze lata życia.
2) Dziękczynna z okazji 6. rocznicy ślubu Darii i Tomasza.
3) O Boże błogosławieństwo i szybki powrót do zdrowia dla Beaty Kokot – intencja od Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.
14.30 1) Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca Świętego dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby modlitwy różańcowe odmawiane w papieskich intencjach misyjnych przyniosły owoce ewangelizacyjne.
 18:30 1) Za ++ męża i ojczyma Jana Zielińskiego, Julię i Paulinę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O radość życia wiecznego dla ++ Eugeniusza Sojka, rodziców Martę i Jana Grabara, teściów Marię i Wiktora Sojka oraz szwagierki, szwagrów oraz rodzeństwo.

 PONIEDZIAŁEK 04.05.2020r.
Wspomnienie św. Floriana, męczennika

7:00 1)      Za + Annę Wieczorek (4).
8.30  1) Za + Annę Kukowka (4).
2) Za Zdzisławę oraz Sylwina w 45. rocznicę ślubu w podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
18:30  1) ZBIOROWA:

۰      Za ++ Edeltraudę Kuzior, jej rodziców i teściów.

۰      Za + Janinę Pakosz w 30. dzień po śmierci.

 WTOREK  05.05.2020r.

7:00 1) Za ++ syna Marka w dniu urodzin, synową Krystynę oraz chrzestną Jadwigę.
8.30 1) Za + Annę Kukowka (5).
2) Dziękczynna w intencji o. Waldemara Janeckiego OMI w dniu imienin, dziękując Bogu za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego i opiekę Maryi Niepokalanej w posłudze kapłańskiej – intencja od Margaretek.
18.30 1) Za + Annę Wieczorek (5).

 ŚRODA 06.05.2020r.
Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

7:00  1) Za + Annę wieczorek (6).
8.30  1) Za + Annę Kukowka (6).
 

18:30

 1) ZBIOROWA:

۰      Za + Norberta Koza w 11. rocznicę śmierci.

۰      Za + Wiktora Spałek o radość życia wiecznego.

۰      Za ++ rodziców Elżbietę i Stefana Psiuk, siostrę Ludwikę, rodziców i teściów.

2) W intencji Ani z okazji 17. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

CZWARTEK 07.05.2020r.
Pierwszy Czwartek Miesiąca

7.00  1) Za + Annę Kukowka (7).
8.30  1) Za + Annę Wieczorek (7).
18.30  1) Apostolat Maryjny

 

 PIĄTEK  08.05.2020r.
Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

7.00  1) Za + Annę Kukowka (8).
2) Za + Annę Wieczorek (8).
8.30  1) Za + o. Proboszcza Stanisława Tomana OMI.
17.00  1) W kolejną rocznicę śmierci rodziców Emilię i Józefa Gruców oraz siostrę Elżbietę Macoch.
18:30  1) Za + Andrzeja Pietruszewskiego – intencja od sąsiadów.

SOBOTA 09.05.2020r.

7.00  1) Za + Annę Kukowka (9).
2) Do Przemienienia Pańskiego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, roztropność i łaski potrzebne w dalszym życiu dla syna Grzegorza w 47. rocznicę urodzin oraz pojednanie, zgodę i umocnienie dla jego rodziny.
8.30  1) Za + o. Proboszcza Jana Jopa OMI.
2) Za + Annę Wieczorek (9).
18.30 1) ZBIOROWA:

۰      Dziękczynna w intencji o. Damiana Dybały OMI w dniu urodzin, dziękując Bogu za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego i opiekę Maryi Niepokalanej w posłudze kapłańskiej – intencja od Margaretek.

۰      Dziękczynna  w intencji Bożeny Tarczyńskiej z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy na dalsze lata życia.

۰      Za ++ męża Maksymiliana Kazek, rodziców Jadwigę i Józefa Pisarek, Agnieszkę i Mikołaja Kazek, Edwarda Gawron i Erykę Weber.

۰      Za + Helenę Ochwatowską w rocznicę śmierci.

۰      Za + Jana Joniec – od sąsiadów i mieszkańców z Wymyślacza.

۰      Za + Marka Imach w 30. dzień po śmierci.

NIEDZIELA 10.05.2020r.
V Niedziela Wielkanocna

7:00 1) Za + Annę Wieczorek (10).
8:30 1) Za ++ Jadwigę, Emila Świtała i ++ rodziców i rodzeństwo.
10:00 1) Za + męża i ojca Bogdana w 10. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Matusek, Król, Droździok i Labocha.
11:30 1) Za + Annę Kukowka (10).
2) Za ++ matkę Zofię Kmiecik w 100. rocznicę urodzin, ojca Franciszka, braci Jana, Stefana, Henryka oraz babcie Annę Michalską o radość życia wiecznego.
3) Za ++ Łucję Skorupa, rodziców Wiktorię i Jana Sprycha z okazji urodzin, siostrę Irenę Pradela, szwagrów Gerarda Pradela i Norberta Pstrong.
14:30 1) W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą. cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.
2) Dziękczynna w intencji Beaty i Zbigniewa z okazji 25. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na kolejne wspólne lata dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM
3) Dziękczynna  w intencji męża i ojca Krzysztofa z okazji 65. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy na dalsze lata życia. TE DEUM
18:30 1) Za + męża Jana Sowa w 6. rocznicę śmierci i ++ z rodziny.