1. 19 kwietnia zostały wydane Wskazania Biskupa Gliwickiego w których czytamy miedzy innymi:

– Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia

25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

 

– Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku. Jednocześnie zachęca się wiernych by uczestniczyli we Mszach św. za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Na naszej stronie Facebook Oblaci Lubliniec – Parafia św. Stanisława Kostki.

„U Oblat” będziemy z naszego kościoła transmitować mszę świętą:

o  W niedzielę o godz. 11:30

o  W tygodniu codziennie o godz. 8:30

 

– Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. Co tyczy się naszego kościoła na Mszy św. może uczestniczyć 42 wiernych.

 

– Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

 

– Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.

 

 1. W naszej parafii zostają zawieszone wszelkie spotkania formacyjne grup parafialnych oraz wspólnotowych wyjazdów (w tym pielgrzymki).
 2. W tym tygodniu zostanie wznowione funkcjonowanie naszego biura parafialnego.
 3. Każdego dnia sprawujemy Eucharystię do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
 4. Oprócz tego w naszej parafii na placu przykościelnym przy grocie od niedzieli 03 maja w tej samej intencji o godz. 20:30 pragniemy modlić się na modlitwie różańcowej, następnie nabożeństwo majowe i Apel Jasnogórski.
 5. Dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Powołania – „Niedziela Dobrego Pasterza”, który rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele.
 6. W czwartek I Czwartek Miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 18:00 w intencji Powołań.
 7. Za tydzień II Niedziela miesiąca – nasza składka inwestycyjna. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary jakie są składane na cele parafialne w tym trudnym okresie, które również wpływają na nasze konto parafialne.
 8. Zaineresowanych uroczystością I Komunii świętej pragniemy poinformować iż planujemy, jeśli pozwolą nam na to okoliczności od nas niezależne, że uroczystość I Komunii św., w naszej parafii będzie miała miejsce 27 września o godz. 11:30.
 9. Nie ma odwiedzin chorych w domach aż do odwołania. W nagłych przypadkach prosimy o osobisty kontakt z duszpasterzem.
 10. Parafia planowała wyjazdy pielgrzymkowe do Prudnika i do Krakowa Łagiewnik które się nie odbyły. Osoby, które pokryły koszty wyjazdu mogą odebrać pieniądze w godzinach otwarcia biura parafialnego. Nie odbędzie się planowana pielgrzymka w sierpniu do Fatimy o oddaniu wpłaconej zaliczki poinformujemy w późniejszym termonie.
 11. Zachęcamy do nabywania czasopism religijnych oraz świec wielkanocnych Caritas. Będą wystawione na stoliku pod chórem. Dziś w Gościu Niedzielnym: zdrowy i niezdrowy kult Maryi – czym są i jak je od siebie odróżnić?
 12. W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się telefonicznie:

o  Ojciec Proboszcz: 606 464 227

o  Ojciec Krzysztof Wolnik: 343562020 wew. 323

o  Ojciec Piotr Prauzner-Bechcicki: 790 698 429

 1. Miłym Gościom i bardzo kochanym Parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa.