NIEDZIELA 07.06.2020r.
Uroczystość Trójcy Najświętszej

7:00 1) Za + Zofię Kurda (7).
2) O radość życia wiecznego dla + męża Romana Jerominek w rocznicę urodzin.
8:30 1) Za ++ męża Romana Jonienc, rodziców Weronikę i Józefa Kansy, teściów Martę i Pawła Jonienc oraz trzech braci Henryka, Zygmunta i Romana z żoną oraz Alfreda i dziadków Ulfik i Kansy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 1) W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11:30 1) O radość życia wiecznego dla ++ mamy Heleny Anackiej w 19. rocznicę śmierci, ojca Rudolfa z okazji 30. rocznicy śmierci, dziadków Stefana i Stefanię Nowackich oraz wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.
2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Ireny i Bogdana z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski w rodzinie. TE DEUM
14.30 1) Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca Świętego dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby modlitwy różańcowe odmawiane w papieskich intencjach misyjnych przyniosły owoce ewangelizacyjne.
Po mszy św. chrzest św.: Leon Józef Olearski.
 18:30 1) Za + Jana Kasprowicza (7).

PONIEDZIAŁEK 08.06.2020r.
Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

7:00 1)      W intencji przyjaciółki Magdaleny z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, obfite łaski Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej.
2)      Za + Zofię Kurda (8).
8.30  1) Za + Jana Kasprowicza (8).
2) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
18:30  1) ZBIOROWA:

۰      Za + Artura Nowosad w 5. rocznicę śmierci.

۰      Za ++ Zofię i Edwarda Boruc, brata Arkadiusza, Klarę i Franciszka Tol, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

 WTOREK  09.06.2020r.

7:00 1) Za + Zofię Kurda (9).
8.30 1) Za + Jana Kasprowicza (9).
18.30 1) W intencji przyjaciółki Magdaleny Ochman w dniu urodzin z prośbą o zdrowie, obfite łaski Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej.

 ŚRODA 10.06.2020r.

7:00  1) Za + Zofię Kurda (10).
2) Za ++ męża Gerarda, rodziców, teściów, Józefa, Gertrudę, Eugeniusza Kulik, zięcia Edwarda, Mieczysława i Józefę Wójcik.
8.30  1)  Za + Jana Kasprowicza (10)
 

18:30

 1) ZBIOROWA:

۰      Za + Jana Kansy – intencja od sąsiadów i znajomych z ulicy Skłodowskiej.

۰      Za ++ Grażynę Jerominek, Irenę Jeż, Dorotę Wojtas, ++ z rodziny i pokrewieństwa.

CZWARTEK 11.06.2020r.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.00  1) O łaskę życia wiecznego dla ojca Alojzego Feliks w rocznicę urodzin, matki Julii i zdrowie dla wnuka Jakuba w 5. rocznicę urodzin, brata Dawida i jego rodziców z okazji 19. rocznicy ślubu i brata Wiktora oraz dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża.
2) Za + Zofię Kurda (11).
8.30  1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców dzielnicy Wymyślacz, a dla ++ mieszkańców o radość życia wiecznego.
10.00  1) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego, wolontariuszy oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
11.30  1) Dziękczynna w intencji Emilii z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM
14.30  1) Za + Jana Brzezińskiego – intencja od Katarzyny i Bartłomieja Franczyk z Krosna.
18.30  1) Za + Jana Kasprowicza (11).

PIĄTEK  12.06.2020r.

7.00  1) Za + Zofię Kurda (12).
8.30  1) Za + Jana Kasprowicza (12).
17.00  1) Za ++ brata Ryszarda Mazur w rocznicę śmierci, mamę Elżbietę, ojca Bernarda, męża Waldemara oraz pokrewieństwo.
18:30  1) Za ++ syna Marcina Radlak w rocznicę urodzin, rodziców Teodora i Stanisławę Kardas, teściów Walentego i Mariannę Radlak, Grzegorza, Józefa i ++ z rodziny i pokrewieństwa.

SOBOTA 13.06.2020r.
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
Dzień Fatimski

7.00  1) Za + Zofię Kurda (13).
8.30  1) Do Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie w intencji wszystkich wnuków i dziadków.
11.00  1) Chrzest bez mszy św.: Dorota Danuta Laban.
12.00  1) Za + Jana Kasprowicza (13).
18.30 1) ZBIOROWA:

۰      O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córek, zięciów i wnuka Kubusia.

۰      Do Matki Bożej Fatimskiej z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla członków rodziny Reiter i Borek.

۰      Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji członków 16 Róży Różańcowej, aby Bóg żyjącym błogosławił, a ++ przyjął do radości życia wiecznego.

۰      O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców dzielnicy Wymyślacz, a dla ++ mieszkańców o radość życia wiecznego.

۰      Za ++ Ryszarda Jeziorowskiego i Romana Piskoń.

۰      Z okazji urodzin za ++ brata Alojzego, rodziców Martę i Franciszka Klink.

۰      Za ++ syna Piotra, Wojciecha, rodziców Jana, Gertrudę, braci, bratowe, siostrę Krystynę, męża Jana, Jana, Annę, Helenę, Małgorzatę, Walentego Bodora, Norberta Fiola, pokrewieństwo z obu stron, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

۰      Za ++ rodziców, matkę Apolonię, ojca Stanisława w rocznicę śmierci, siostrę Krystynę z okazji urodzin i ++ z rodziny.

۰      Za ++ ojca Franciszka Mrugała, brata Antoniego, Wiktora i Marię Rak o radość życia wiecznego.

۰      Za + Jana Joniec – od sąsiadów i mieszkańców z Wymyślacza.

۰      Za ++ rodziców Gertrudę, Antoniego Francik, brata Marka, dziadków z obu stron.

۰      Za + Rozalię Reiter w rocznicę śmierci.

۰      Za ++ mamę Anielę Banaś w rocznicę urodzin, ojca Andrzeja, Wiktorię, Józefa, Ryszarda Weber, ++ z rodziny Weber, Banaś.

۰      O radość życia wiecznego dla córki Agnieszki i ++ z rodziny Tychowskich.

۰      Za ++ mamę Marię Małek w 12. rocznicę śmierci, męża Gerarda.

۰      Za + Jana Kansy – intencja od sąsiadów i znajomych z ulicy Skłodowskiej.

۰      Za + męża i ojca Jerzego Panek.

۰      Za ++ rodziców Teresę i Edmunda Kandzia w 8. rocznicę śmierci.

۰      Za ++ rodziców Antoninę i Mieczysława Mańka o radość życia wiecznego.

۰      Za + Florentynę Niemczyk w kolejną rocznicę śmierci.

۰      Za ++ Ritę i Władysława Ostrowskich.

Po mszy św. chrzest: Julia Partyka.

NIEDZIELA 14.06.2020r.
XI Niedziela Zwykła

7:00 1) Za + Zofię Kurda (14).
8:30 1) Za ++ z rodziny Jeziorowski, Świtała, Klimont, Słota, Renatę Michalik, Józefa Sowa i Józefa Duda.

2) Za + Stefana Swoboda.

10:00 1) Dziękczynna w intencji Katarzyny i Tomasza z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

2) Za ++ Janinę Tokarz w 2. rocznicę śmierci i męża Karola Tokarza w 33. rocznicę śmierci.

3) Dziękczynna do Najświętszego Serca Pana Jezusa w 17 rocznicę urodzin syna Szymona z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej.

11:30 1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi, dary Ducha Świętego z okazji 19. rocznicy urodzin oraz dla jej rodziców i rodzeństwa.

2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny z okazji 40. rocznicy ślubu Bronisławy i Andrzeja. TE DEUM

14:30 1) W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą. cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.

Po mszy św. chrzest św.: Agata Magdalena Dziuk.

18:30 1) Za + Jana Kasprowicza (14).