NIEDZIELA 06.06.2021r.
X Niedziela Zwykła

7:00 1) Za + Helenę Kubica (6).
8:30 1) Z okazji urodzin za + matkę Małgorzatę, ojca Jana Kocyba, rodzeństwo Annę, Marię, Jadwigę, Franciszka, Pawła, poległego na wojnie brata Józefa.
2) Dziękczynna z okazji 75. rocznicy urodzin Kunegundy.
10.00 1) Za ++ męża Romana Jonienc, rodziców Weronikę i Józefa Kansy, teściów Martę i Pawła Jonienc, trzech braci Henryka, Zygmunta z żoną, Romana z żoną, Alfreda, dziadków Ulfik i Kansy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11:30 1) O radość życia wiecznego dla ++ mamy Heleny Anackiej z okazji 20. rocznicy śmierci, ojca Rudolfa z okazji 31. rocznicy śmierci, zięcia Ireneusza Ochman z okazji urodzin, dziadków Stefana i Stefanię Nowackich i wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.
2) Dziękczynna w intencji Barbary i Marka z okazji 50 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia dla całej rodziny. TE DEUM
14.30 1) Za + męża Marka Mrugała w 18. rocznicę śmierci.
2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej dla członków Żywego Różańca, a dla ++ Królestwo Niebieskie i aby odmawiany różaniec w intencjach papieskich przybliżył świat do Chrystusa.
 18:30 1) Za + Leokadię Styś (6).

 PONIEDZIAŁEK 07.06.2021r.

7:00 1)      Za + Helenę Kubica (7).
8.30  1) Za + Leokadię Styś (7).
2) Dziękczynno-błagalna w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
18:30  1) ZBIOROWA:

۰      Za + Henryka Pruskiego.

 WTOREK  08.06.2021r.
Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

7:00 1) W intencji przyjaciółki Magdaleny z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i obfite łaski Boże oraz nieustającej opieki Matki Bożej Fatimskiej.
2) Za + Leokadię Styś (8).
8.30 1) Za + Helenę Kubica (8).
2) Za + Romana Jerominek z okazji urodzin.
18.30 1) Za + Dariusza Przyłasa – od Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.
2) O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka oraz o Boże błogosławieństwo.

 ŚRODA 09.06.2021r.

7:00 1)      Za + Leokadię Styś (9).
8.30  1) Za + Helenę Kubica (9).
2) Dziękczynna w intencji Ireny i Alfreda z okazji 25. rocznicy ślubu oraz z okazji urodzin córki Sabiny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM
 

18:30

 1) ZBIOROWA:

۰      W intencji przyjaciółki Magdaleny z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i obfite łaski Boże.

۰      Za ++ rodziców Rozalię i Alojzego Panek w 40. rocznicę śmierci.

۰      Za ++ Alfredę Szymoś w rocznicę urodzin, Bogusława Kasprzyckiego, Hildegardę i Romana Szremskich, Stanisławę i Wacława Trzepizur, ++ z rodziny Szremski, Kasprzycki, Trzepizur, Szymoś i Janicki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 CZWARTEK  10.06.2021r.

7.00  1) Za + Leokadię Styś (10).
8.30  1) Za ++ ojca Władysława w 20. rocznicę śmierci i brata Zbigniewa w 1. rocznicę śmierci.
18.30  1) Za + Helenę Kubica (10).
2) Za + Witolda w 23. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

 PIĄTEK   11.06.2021r.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00  1) Za + Helenę Kubica (11).
8.30  1) Za + Leokadię Styś (11).
2) Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej i św. Józefa w intencji Krystyny.
18.30  1) Za ++ brata Ryszarda Mazur w rocznicę śmierci, mamę Elżbietę, ojca Bernarda, męża Waldemara, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + mamę i babcię Bronisławę Kmiecik o radość życia wiecznego.

 SOBOTA  12.06.2021r.
Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

7.00  1) Za + Helenę Kubica (12).
8.30  1) Za + Leokadię Styś (12).
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
13.00  1) Chrzty bez mszy św.: Paulina Maria Studzińska

Adam Mirosław Michalik

18.30  1) ZBIOROWA:

۰      Dziękczynna w intencji Joanny i Łukasza z okazji 10. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej na dalsze lata dla rodziny.

۰      O radość życia wiecznego dla + syna Marcina Radlak w rocznicę urodzin, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

۰      Za ++ ojca Franciszka Mrugałę, mamę Marię Mrugałę, brata Antoniego o radość życia wiecznego.

۰      Za ++ rodziców Apolonię, Stanisława w rocznicę śmierci, siostrę Krystynę z okazji urodzin i ++ z rodziny.

۰      Za ++ Anielę Banaś z okazji urodzin, ojca Andrzeja oraz Wiktorię, Józefa i Ryszarda Weber.

۰      O dar Nieba dla + Zygmunta Potęga – intencja od pracowników BWM.

۰      O radość życia wiecznego dla ++ Marii i Alojzego Dylong z synem Rudolfem.

۰      Za ++ Janinę i Feliksa Ferensztajn z córkami Krystyną i Zofią.

۰      Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego dla ++ męża Augustyna Sklorz, rodziców teściów i ++ z pokrewieństwa.

۰      Za + Anielę Kosior w dniu urodzin.

NIEDZIELA  13.06.2021r.
XI Niedziela Zwykła
Dzień Fatimski

7:00 1) Za + Helenę Kubica (13).
2) Za + Stefanię Swobodę.
8:30 1) Za ++ Dorotę i Antoniego Jeziorowskich, ++ z rodzin Świtała, Józefa Sowa, Renatę Michalik, Józefa Duda.
2) Za + Urszulę Brzezina w 8. rocznicę śmierci.
10:00 1) Za + Leokadię Styś (13).
2) W intencji żyjących i ++ Parafian.
11:30 1) Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów w dalszym życiu z okazji 20. rocznicy urodzin Joanny.
2) Dziękczynna w intencji Macieja Przebieracz z okazji 30. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o potrzebne łaski zwłaszcza o zdrowie.
14:30 1) W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą. cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.
2) Z okazji 1. rocznicy powstania wspólnoty Modlitwy Uniżenia, w intencji jej członków oraz ich rodzin, w podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę  Najświętszej Maryi Panny, a także wytrwanie w zobowiązaniach modlitewnych, postnych i dobroczynnych.
3) Za ++ mamę Irenę Jon w 1. rocznicę śmierci oraz tatę Zygmunta.
18:30 1) ZBIOROWA:

۰      Do Miłosierdzia Bożego o łaskę nawrócenia dla męża.

۰      Do Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej o świętość i odwagę dla kapłanów.

۰      W intencji członków 16 Róży Różańcowej, aby Bóg żyjącym błogosławił a ++ przyjął do radości życia wiecznego.

۰      Za żyjących i ++ z dzielnicy Wymyślacz.

۰      Do Miłosierdzia Bożego przez ręce Matki Bożej Fatimskiej o odpuszczenie win i radość życia wiecznego w intencji Romana Krupskiego, Marii Krupskiej, Kornelii i Feliksa Krupski, Jadwigi i Karola Szymik, Karoliny i Karola Szymik, Justyny Grabowskiej, Lucyny i Jana Malitowskich, Ireny Zawłockiej ++ z rodzin Szymik, Krupski i Jurewicz.

۰      Za ++ rodziców Martę i Emila Just, dziadków Wiktorię i Roberta Doleżych z prośbą o dar życia wiecznego.

۰      Za + mamę Antoninę Mańka o radość życia wiecznego i ++ z rodziny.

۰      Za + męża, ojca Ernesta Koprek w 3. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

۰      Za + Łukasza Tarara w 30. dzień po śmierci.

۰      Za ++ Jerzego Musiałek, Natalię, Antoniego Musiałek, Stefanię i Władysława Wręczyckich, Anielę Parkitną i ++ z rodziny.

۰      Za + córkę Agnieszkę i ++ z rodziny Tychowskich.