W liturgiczną uroczystość św. Edyty Stein, w obecności przełożonego lublinieckiej wspólnoty zakonnej, o. Lucjana Osieckiego OMI oraz prezesa fundacji oblackiej, o. Tomasza Woźnego OMI, podpisane zostały dokumenty pozwalające na rozpoczęcie odbudowy spalonego zachodniego skrzydła klasztoru w Lublińcu, z którego korzystał Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu. Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którą reprezentował o. Józef Czernecki OMI – ekonom prowincjalny.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – KLIKNIJ

(pg)