INTENCJE MSZALNE

11-18.09.2022

Niedziela 11.09.2022 – XXIV Niedziela Zwykła
7.00 1. Za + Franciszkę Goinda (11).

2. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za + przyjaciółkę Ernę.

8.30 1. Za ++ rodziców Jana w rocznicę śmierci i mamę Zofię Czachor.

2. Za + męża Romana Jonienc w 4 rocznicę śmierci.

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Tomasza i Katarzyny z okazji 20 rocznicy ślubu z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów oraz ich dzieci Wojtka, Zuzanny i Aleksandry z okazji urodzin. TE-DEUM

2. Za + mamę Różę Pyka z okazji urodzin i rocznicy śmierci, + ojca Gerarda Pyka, męża Zygmunta Kauder z okazji urodzin, + szwagra Henryka Hadaś, + Rafała Psiuk i ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

11.30 1. Za + Wiktora Ledwoń (11).

2. Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Lucyny i Jana z okazji 45 rocznicy ślubu.

14.30 1. W intencji Przyjaciół Misji Oblackich, o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą, cierpieniem i ofiarą, wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.

2. W intencji żywych i zmarłych Parafian.

18.30 1. Za + teścia Teodora w rocznicę śmierci, ++ Zofię, Małgorzatę, Jadwigę, Marię, męża Ernesta i ++ z pokrewieństwa.

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Sylwina z okazji 77 rocznicy urodzin, Marty z okazji 39 rocznicy urodzin i Róży z okazji 13 rocznicy urodzin, w podziękowaniu za przeżyte lata, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

Poniedziałek 12.09.2022 – Wspomnienie NMP, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, patronki diecezji gliwickiej
7.00 1. Za + Franciszkę Goinda (12).

2. Za + Wiktora Ledwoń (12).

8.30 Za + Marię Woźnica w 5 rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa.
18.30 ZBIOROWA:
– W 2 rocznicę ślubu Dominiki i Łukasza z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia.

– Za ++ męża Szymona, syna Grzegorza i ojca Piotra w rocznicę ich śmierci.

– Za + Janinę Pawlewicz oraz za ++ Adama i Józefa.

– Za + Zbigniewa Gabryś w  30 dzień po śmierci.

– Za ++ rodziców Zofię i Józefa, ++ dziadków Agnieszkę i Szczepana, prosząc o dar życia wiecznego.

Wtorek 13.09.2022 – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

Dzień Fatimski

7.00 1. Za + Franciszkę Goinda (13).

2. Za + siostrę Jolantę Konik, ++ rodziców Józefa i Marię.

8.30 Za + Wiktora Ledwoń (13).
12.00 Za + o. Jacka Tomiczka OMI w 2 rocznicę śmierci o dar życia wiecznego.
18.30 ZBIOROWA:

– W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej serce, rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

– Do Miłosierdzia Bożego przez ręce Matki Bożej Fatimskiej o radość życia wiecznego w intencji Romana Krupskiego, Kornelii i Feliksa Krupski, Marii Krupskiej, Jadwigi i Karola Szymik, Karoliny i Karola Szymik, Justyny Grabowskiej, Ireny Zawłodzkiej, Lucyny i Jana Malitowskich i ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ rodziców Małgorzatę i Ryszarda Smyła i + ciocię Genowefę Smyła.

– O dar życia wiecznego dla + męża i ojca Władysława Szczepucha.

– Za + Hildegardę Rzeźniczek, intencja od sąsiadów z ul. Wymyślacz.

– Za + Teresę Świtała, intencja od sąsiadów i znajomych z ul. Skłodowskiej i Wymyślacz.

– Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o Triumf Niepokalanego Serca Maryi w życiu Piotra i jego rodziny.

– Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o łaskę nieba dla + męża, ojca, dziadka Andrzeja Piertuszewskiego, + Stanisława Szczurka, + z rodzin Szczurek, Piertuszewski, Czyż, Zięba, ++ przodków i z pokrewieństwa i wszystkich dusz cierpiących w czyśćcu.

– Za ++ rodziców Halinę i Henryka Jelonek.

– Za + Czesławę Kopyto w 30 dzień po śmierci.

– Za + Grzegorza Sojda o dar życia wiecznego.

– Za + Józefa Sosnowskiego w 30 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

– Za ++ z rodziny Bujakowskich, o radość życia wiecznego.

– Za + Gintera Brol, o radość życia wiecznego.

Środa 14.09.2022 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 1. Za + Franciszkę Goinda (14).

2. Za + męża Gerarda, ++ z rodziców, teściów, Józefa, Gertrudę, Eugeniusza Kulik, brata Karola, Wernera, zięcia Edwarda.

8.30 Za + Wiktora Ledwoń (14).
18.30 ZBIOROWA:

– Dziękczynna z okazji rocznicy ślubu Moniki i Krzysztofa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

– Za ++ Marię i Irenę Cichy, z prośbą o radość życia wiecznego.

– Za dusze cierpiące w czyśćcu.

Czwartek 15.09.2022 – Wspomnienie NMP Bolesnej
7.00 1. Za + Franciszkę Goinda (15).

2. Za + męża Zenona w 18 rocznicę śmierci oraz ++ teściów

8.30 1. Za + Wiktora Ledwoń (15).

2. Do Matki Bożej Bolesnej w intencji członków 16 Róży Różańcowej z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i dalszą opiekę, a dla ++ członków z prośbą o radość życia wiecznego.

18.30 1. Za + Różę Gajda w 11 rocznicę śmierci, + Piotra Brzezinę w 7 rocznicę śmierci.

2. Za + tatę Konstantego w 3 rocznicę śmierci, + mamę Marię oraz za ++ dziadków z obu stron.

Piątek 16.09.2022 – Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża,
i Cypriana, biskupa
7.00 1. Za + Franciszkę Goinda (16).

2. Za ++ brata Józefa i Andrzeja Kolocha.

8.30 Za + Wiktora Ledwoń (16).
18.30 1. Za + Cecylię w rocznicę urodzin oraz ++ z rodziny prosząc o radość życia wiecznego

2. Za ++ ojca Bernarda Mazur, mamę Elżbietę, brata Ryszarda, męża Waldemara, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 17.09.2022 – Dzień powszedni
7.00 1. Za + Franciszkę Goinda (17).

2. Za + Wiktora Ledwoń (17).

8.30 W intencji siostry Augustyny w rocznicę ślubów zakonnych.
13.00 Ślub: Aleksandra Gawron i Aleksander Treffon.
18.30 ZBIOROWA:

– Dziękczynna w intencji Elżbiety i Henryka z okazji 45 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Świętej Rodziny.

– Za + tatę Henryka Jelito w dniu urodzin, + mamę Irenę Jelito, + Mirosława Jelito oraz za zmarłych z rodzin Jelito, Gocyła, Grygieracki.

– Za + Franciszka Zowada w dniu urodzin oraz za ++ z rodzin Kmiecik, Zowada.

– Za ++ Dorotę i Antoniego Breguła, + Piotra Michalik w dniu urodzin oraz za ++ z rodzin Breguła, Michalik, Małek i Neuman.

– Za ++ rodziców Franciszka i Rozalię Biela, szwagra Huberta, siostrzeńca Pawła oraz ++ z rodzin Biela i Jarzombek.

– Za + Annę Derkowską, intencja od Marka Derkowskiego.

– Za + Henryka Mika w 30 dzień po śmierci.

– Za ++ mamę Gertrudę w rocznicę urodzin, ojca Feliksa, siostrę Lidię i Stefanię oraz ++ szwagrów.

– O radość życia wiecznego dla ++ Henryka i Zofii Biela, Ignacego i Urszuli Kozioł i Adama Złotek.

Niedziela 18.09.2022 – XXV Niedziela Zwykła

Odpust Parafialny ku czci św. Stanisława Kostki

7.00 1. Za + Franciszkę Goinda (18).

2. Za + Urszulę Słota.

8.30 1. Dziękczynna w intencji Rozalii z okazji urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Jana z okazji urodzin z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

10.00 1. Dziękczynna w intencji Jana i Wandy z okazji 50 rocznicy ślubu oraz w 70 rocznicę urodzin Wandy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. TE-DEUM

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Ewy i Tomasza z okazji 19 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

11.30 1. Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego dla + męża Franciszka Kasperskiego w 6 rocznicę śmierci.

2. Z okazji 13 rocznicy urodzin Róży i Weroniki z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

14.30 Za + Wiktora Ledwoń (18).
18.30 1. Za + męża Jerzego Walaszczyk, ++ z rodziny Walaszczyk i Wilczyńskich o radość życia wiecznego.

2. W intencji żywych i zmarłych Parafian.