Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego

Widząc zagrożenie rodziny w dzisiejszym świecie i chcąc spieszyć jej z pomocą przy naszej parafii działa Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego. Jest ona otwarta dla rodzin, małżeństw i narzeczonych oraz osób potrzebujących.

ZAPRASZAMY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZ. OD 17:00 DO 18:00

Poradnia służy pomocą w:

– rozwiązywaniu trudności w wierze;

– przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu takich jak sakramenty małżeństwa i chrztu świętego;

– ukazywaniu religijnego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej;

– odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej;

– kształtowaniu postaw prorodzinnych;

– przybliżeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa;

– planowaniu potomstwa;

– wspieraniu samotnych matek oczekujących dziecka;

– rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych;

– rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

– ratowaniu rodzin zagrożonych chorobą alkoholową lub narkomanią;

– rozwiązywaniu problemów rodzin dotkniętych przemocą;

W poradni można:

– porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem;

– poznać zasady radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

– poprawić relacje między narzeczonymi i małżonkami;

– nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej;

– skonsultować przebieg rytmu płodności na podstawie prowadzonych kart obserwacji;

– uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych;

– poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia;

– otrzymać wskazówki do karmienia piersią;

– poradzić się, jak dobrze przygotować chrzest własnego dziecka;

– nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

Zachęcamy też wszystkich wiernych będących w kryzysie i potrzebujących pomocy do korzystania z pomocy jaką oferuje poradnia.

Wszystkie porady są bezpłatne, ponieważ są wyrazem troski Kościoła o człowieka w potrzebie.

kontakt:  Ewa Zielińska (692 817 323)