Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, które odprawimy w naszym kościele. W treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko, proponowaną datę i godzinę mszy świętej. Samo wysłanie prośby nie jest jednoznaczne z odprawieniem jej w wybranym przez Państwa terminie. W odpowiedzi skontaktujemy się, aby potwierdzić taką możliwość. W przypadku niemożliwości odprawienia zamówionej intencji w podanym terminie zaproponujemy inny.

W tym miejscu przypominamy, że w poniedziałki, środy i soboty o godz. 18:30 odprawiana jest intencja zbiorowa. Również takie intencje potrzebują potwierdzenia ze strony parafii. W prośbie należy dołączyć informację: “Msza święta zbiorowa, data i godzina: treść intencji

Po ustaleniu terminu ofiarę za mszę świętą prosimy przelać na parafialne konto z dopiskiem: “Ofiara za intencje – Imię i nazwisko, data i godzina“.

Numer konta bankowego: 88 1240 1213 1111 0010 38 78 7668