INTENCJE MSZALNE
11 III – 18 III 2018r.

NIEDZIELA 11.03.2018r.
IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare
Gorzkie Żale o godz. 17:30

7:00 1)    Za + ojca Józefa z okazji urodzin.

2)    Za + Marka Gabryś w dniu urodzin i ++ z pokrewieństwa.

8:30 1)    Za ++ Józefa Sowa, Marię, Emanuela i Jana Klimont.
10:00 1)    Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Anioła Stróża, świętych patronów dla Sylwina z okazji 7-tej rocznicy urodzin, dla Antosia z okazji 7-tej rocznicy urodzin i Michała z okazji 12-tej rocznicy urodzin.
11:30 1)    Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli Mikołajczyk z okazji urodzin z prośbą o błogosławieństwo Bożę, opiekę Matki Bożej i Trójcy Przenajświętszej. TE DEUM

2)    Za + Magdalenę Fikus w 1 rocznicę śmierci, + męża Jana, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

14:30 1)      W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo, i aby modlitwą, cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.

2)    Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ludomiry Podleśka z okazji 90-tych urodzin. TE DEUM

18:30 1)    Za ++ z rodziny Chmurak, Zygmunt i Wtorek.

PONIEDZIAŁEK 12.03.2018r.

7:00 1)    Za ++ Alojzego, Ernesta, Annę, Ewalda, Łucję Nokielskich oraz Wiktorię Kalinowską.
8:30 1)    Za + Ritę Owczarek w 9 rocznicę śmierci, ++ Teodora i Henryka oraz ++ z rodziny Owczarek, Trzęsiok.
18:30 ZBIOROWA: w intencjach pana Bogdana;

۰        za + siostrę Elżbietę w 30 dzień po śmierci;

۰        za + męża Ryszarda Wręczyckiego w 2. rocznicę śmierci.

WTOREK 13.03.2018r.
Dzień Fatimski

7:00 1)    Za + mamę Gertrudę Kocyba w 32 rocznicę śmierci, ojca Pawła, teściów Józefa i Anielę Kansy i ++ z pokrewieństwa.
8:30 1)    Za ++ rodziców Roberta i Matyldę Henne, oraz ++ z rodzin Henne i Honisz.
12:00 1)    Za + ojca Franciszka i + matkę Łucję.
18.30 ZBIOROWA:

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Matysek;

۰        za ++ z rodziny Matysek i Bajer;

۰        za + Romana Piskoń;

۰        za + tatę Henryka Piórkowskiego w 25 rocznicę śmierci, + mamę Hildegardę Suda, ++ teściów Helenę i Antoniego Wieczorek, + Jana Suda, ++ dziadków z obu stron i z pokrewieństwa;

۰        do Matki Bożej Fatimskiej za + Marka, ++ rodziców Marię i Tomasza oraz ++ z pokrewieństwa;

۰        za + Marię Malińską w rocznicę urodzin, jej męża Gerharda, za ++ Małgorzatę i Zygfryda Nawrockich, ++ z rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA 14.03.2018r.

7:00 1)    Za + Krystynę Szulc.
8:30 1)    Za ++ Kazimierę, Stanisława, Irenę Nowak, Anastazję, Józefa, Krystynę Wacławik, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18:30 ZBIOROWA: w intencjach pana Bogdana;

CZWARTEK 15.03.2018r.

7:00 1)    Za + Marię w rocznicę urodzin.
8:30 1)    W intencji rodziny Niewiadomskich o dar wiary w rodzinie, z podziękowaniem za otrzymane łaski.
18:30 1)    Odnowa w Duchu Świętym.

PIĄTEK 16.03.2018 r.
Droga Krzyżowa 16:45 (dzieci) i 18:00 (młodzież i dorośli)
Adoracja Najświętszego Sakramentu 19:15 – 21:00

7:00 1)    Za ++ rodziców Józefa i Franciszkę Koza, siostry Marię i Gertrudę, braci Edwarda i Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz ++ z rodziny Świercok.
8:30 1)    Za + Józefa Smołka z okazji urodzin.
17:00 SZKOLNA:

1)    Za ++ Stanisławę, Zygmunta Marek, Jana, Janinę Pajtasz, + Mieczysława Pytalskiego i ++ z rodziny i pokrewieństwa.

18:30 1)    Za + męża Gerarda, ++ rodziców, teściów Józefa, Gertrudę, Henryka Kulik, zięcia Edwarda i ++  z pokrewieństwa.

SOBOTA 17.03.2018r.

7:00 1)   
8:30 1)    Za + męża Józefa Balcer w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców Płonka, teściów Balcer, bratową Marię Płonka oraz + siostrzeńca Łukasza Waloszczyk.
16:00 1)    Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej oraz dar zdrowia dla Matyldy Knopik z okazji 90. rocznicy urodzin. TE DEUM
18:30 ZBIOROWA:

۰      w intencjach pana Bogdana;

۰      za ++ rodziców Eleonorę i Stanisława Berenda, brata Leona, Zofię i Jana Kuś, siostrę Irenę i Małgorzatę, brata Wiktora i Teodora oraz Marię i Edwarda Otto;

۰      za ++ rodziców Marię i Jana Pawołka oraz ++ Pelagię i Jana Borosz;

۰      za ++ rodziców Wiktorię i Pawła Mnich, + żonę Krystynę, ++ pokrewieństwo;

۰      za + Aleksandrę Sofronow w 10 rocznicę śmierci, za + Borysa Sofronow i ++ z rodzin Sofronow, Styczyszyn i Pomieńskich;

۰      za + męża Konrada Kopyto, + wnuka Dariusza, + siostrę Anastazję Chrzęstek w rocznicę ich urodzin oraz ++ z rodziny;

۰      za ++ Lucynę i Walentego Pisula, Martę i Wiktora Wit, ++ z rodziny Pisula, Wit;

۰      za + męża, ojca, dziadka Alfonsa Greupner w rocznicę urodzin;

۰      za ++ Annę, Mieczysława, Joachima i Jerzego Wachowskich.

NIEDZIELA 18.03.2018r.

7:00 1)    Za ++ Wacława i Zbigniewa oraz za ++ rodziców i teściów z obu stron.
8:30 1)    Za ++ Jadwigę, Emila, Helenę i Piotra Świtała, ich rodziców oraz Dorotę i Antoniego Jeziorowskich, Renatę Michalik, Józefa Sowa i ++ z rodziny Klimont.
10:00 1)    Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Bożę błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Nadii Basan z okazji 7 rocznicy urodzin.

2)    Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Franciszka Wołowczyka z okazji 80 rocznicy urodzin.

11:30 1)    Za + Ryszarda Jeziorowskiego w 2 rocznicę śmierci.
14:30 1)    CHRZTY:

۰      Alan Łukasz Kurzac

18:30 1)    Za ++ Marka Kazuch i Bogdana Kierach w rocznicę urodzin.