o. Mariusz Legieżyński OMI – Proboszcz


o. Krzysztof Wolnik OMI – wikariusz


o. Mariusz Piasecki OMI – wikariusz