Dom zakonny Misjonarzy Oblatów MN w Lublińcu
ul. Piłsudskiego 6
42-700 Lubliniec

mail: lubliniec@oblaci.pl
tel. 34 356 21 72
tel. infirmeria 34 356 72 83