FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Jako rodzice, zwracamy się z prośbą o przygotowanie naszego dziecka do sakramentu bierzmowania w Parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu

 

Imię i nazwisko kandydata ……………………………………….…..…………

Data urodzenia …………………………………………………………………………………………

Miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………….

Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu) ……………………………………………………………………………………………………………………….

Parafia zamieszkania ………………………………………………………………………………..

Data chrztu św. ………………………………………………………………………………………..

Adres parafii chrztu św. ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa szkoły …………………………………………………………………….

Klasa ……………….

Imię i nazwisko katechety …………………………………………………………………………

Adres e-mail kandydata ……………………………………………………………………………

Numer telefonu kandydata ……………………………………………………………………….

Numer telefonu do kontaktu z rodzicami …………………………………………………..

 

Czytelne podpisy rodziców ……………………………………………………

Czytelny podpis kandydata …………………………………………………..

 

UWAGI:

 

 

Lubliniec, dnia ……………………..