„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana” (Jk 5,14)

Namaszczenie chorych jest sakramentem, który przygotowuje i uzdalnia do prawdziwie chrześcijańskiego przeżywania i „wykorzystania” choroby. Cierpienie jest wielką życiową próbą chrześcijańskiej postawy, w tym szczególnie wiary i miłości. Zaproszenie Jezusa z łaską tego sakramentu do serca podczas cierpienia pozwoli z światłem wiary spojrzeć na całą rzeczywistość życia. Będzie aktem zawierzenia i ufności.

Co daje Sakrament Namaszczenia Chorych?

  • namaszczenie pomaga dostrzec w świetle Chrystusa rolę własnych cierpień. Ich właściwe przeżywanie i rozważanie daje choremu duchową równowagę  i otwiera go na dobroć Boga;
  • tym, którzy czują się obciążeni winą i grzechami Sakrament Namaszczenia niesie umocnienie nadziei płynącej z Bożego Miłosierdzia. Przyjęcie własnego cierpienia w klimacie miłości Boga jest źródłem dobra dla najbliższych i dla całego Kościoła;
  • przyjęte cierpienie staje się dla człowieka chorego drogą do zbawienia. Dokonuje się to przez złączenie swoich przeżyć w cierpieniu z cierpieniami samego Chrystusa. Wszystko to można ofiarować Bogu w akcie miłości i w duchu zadośćuczynienia;
  • Sakrament Namaszczenia jest znakiem zapowiadającym ostateczne uwolnienie od choroby i cierpienia w Królestwie Niebieskim.

Kto go udziela i w jaki sposób?

Sakramentu Namaszczenia udziela kapłan, namaszczając czoło i dłonie chorego poświęconym olejem oraz wypowiadając następujące słowa:

Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. (Amen)

Kto i kiedy może przyjąć Sakrament Namaszczenia?

  • Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.
  • Sakrament namaszczenia chorych nie powinien być pojmowany jako sakrament umierających ani nazywany ostatnim namaszczeniem.
  • Sakramentu namaszczenia chorych nie należy również mylić z tzw. wiatykiem (łac. via- droga) czyli ostatnią spowiedzią i komunią świętą przyjmowaną przed śmiercią czyli na drogę ku życiu wiecznemu.
  • Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się zmarłym!
  • W naszej parafii sakramentu tego udzielamy w pierwsze soboty miesiąca podczas odwiedzin chorych lub na indywidualne życzenie.