Skauci Europy – harcerstwo katolickie w parafii

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego – „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego, popularnie „Skauci Europy”, jest jedną z czterech organizacji harcerskich objętych patronatem Prezydenta RP. Powstało w 1989 r.

Działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach. Ponadto posiada status prywatnego stowarzyszenia wiernych nadany przez Konferencję Episkopatu Polski w 2003 r. Duszpasterzem krajowym jest ks. Marek Adamczyk z diecezji radomskiej.

Jesteśmy członkiem Federacji Skautingu Europejskiego: 21 krajów, ponad 60 tysięcy członków, która jest uznana przez Stolicę Świętą prywatnym stowarzyszeniem wiernych. Jesteśmy jednym ruchem w całej Europie. Jako „Skauci Europy” we wszystkich krajach mamy te same teksty oraz mundury i oznaczenia, łączymy wychowanie patriotyczne z miłością do innych narodów, jak nas  tego nauczył Jan Paweł II.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w trzech grupach wiekowych osobno z dziewczętami i chłopcami: wilczki (9-11 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), wędrownicy i przewodniczki (17- 19 lat). Osoby powyżej 18-19 roku życia są kadrą wychowawczą – szefami młodszych, głównie w okresie studenckim (18-26 lat i więcej).

Działamy przy parafiach: szczep osobno dla chłopców i dla dziewcząt, na którego czele stoi dorosły, zwykle jeden z rodziców, składa się z gromady wilczków oraz drużyny harcerek lub harcerzy. Wędrownicy i przewodniczki (17-19 lat) działają na terenie hufca, który skupia 4-6 lub więcej szczepów).

Najbliżej położone Górnego Śląska duże, dobrze zorganizowane hufce Skautów Europy to Wrocław i okolice oraz Kraków i okolice. Od 14 września 2014 został powołany 1. Hufiec Śląski oraz Krąg Szefów Świętego Józefa z Nazaretu (dla dorosłych).

Łączymy wychowanie charakteru poprzez przygodę na łonie przyrody i obozowanie z wychowaniem religijnym, są częścią jednego projektu. Stąd pięć celów skautingu: Zdrowie, Zmysł Praktyczny, Charakter, Służba, Bóg.

Obietnica wilczka: Obiecuję — ze wszystkich sił: Starać się być wiernym Bogu, moim rodzicom, mojej Ojczyźnie Polsce i Prawu Gromady, oraz każdego dnia czynić komuś dobry uczynek.

Przyrzeczenie harcerskie: Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim, i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

Droga do obietnicy i do Przyrzeczenia, stopnie, sprawności oraz wszystkie zajęcia (zbiórki, obozy, biwaki, etc.) zawsze mają element związany z każdym z pięciu celów. Czyli nasze wychowanie religijne jest ściśle sprzężone z wychowaniem na innych płaszczyznach. Nie formalizujemy: teraz wychowanie harcerskie, a teraz religijne. Zastęp się modli, gra, buduje, uczestniczy w  Mszy Świętej, potem je obiad, odpoczywa, ma apel ewangeliczny (czyli rozważanie Ewangelii z dnia), etc.

Grupa wiekowa 12-17 lat, czyli koniec podstawówki – początek liceum, pracuje w zastępach (6-8 osób) na czele z jednym z nich – zastępowym (14-17 lat), ma charakter takiej „bandy podwórkowej”, która robi rzeczy dobre, bo kodeksem honorowym jest prawo harcerskie. Kościół parafialny staje się centrum tego podwórka, bo zwykle tu będą się zbierać na zbiórki a często chłopcy i dziewczęta spontanicznie decydują, że będą mieli Mszę świętą zastępu w tygodniu. Stwarza to niesamowite możliwości formacji chrześcijańskiej w tym najtrudniejszym okresie dojrzewania. Z młodszymi jest prościej.

Czy jesteśmy przy parafii?

Przy naszej parafii od 3 lat odbywają się zbiórki dla Skautów Europy. Przeważnie są one w soboty, ale warto się pytać odpowiedzialnych za daną grupę wiekową lub bezpośrednio duszpasterza.

Harcerze (chłopcy 12 – 17 lat) – zastęp „Dzik” (zastępowy Kajetan Jureczko)

Harcerki (dziewczęta 12 – 17 lat) – zastęp spotyka się w Psarach (zastępowa Marysia Gorol)

  1. Gromada Lubliniecka św. Eugeniusza de Mazenoda

Wilczki (chłopcy 9 – 12 lat) – akela Damian Gorol

Wilczki (dziewczęta 9 – 12 lat) – akela Iwona Gorol

DUSZPASTERZ SKAUTÓW EUROPY – o. Krzysztof Wrzos OMI

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.skauci-europy.pl