Przyjaciele Misji Oblackich

Przyjaciele misji

Cały Kościół jest misyjny. Wszyscy zatem chrześcijanie powołani są do uczestniczenia w dziele misyjnym Kościoła. Zbawienie wszystkich ludzi nie może nam być obojętne, bo za wszystkich Chrystus przelał Swoją Krew. Zdają sobie z tego sprawę rzesze Przyjaciół Misji Oblackich, którzy przez modlitwę, cierpienia, dobre uczynki i pomoc materialną ofiarnie wspomagają naszych misjonarzy, przyczyniając się w ten sposób do głoszenia Ewangelii narodom, które jeszcze nie poznały Chrystusa, z tym samym do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Stanowią oni zaplecze duchowe i materialne dla misjonarzy i misjonarek, którzy na pierwszej linii toczą bój o sprawy Chrystusowe.

Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Misyjne Maryi Niepokalanej (AMMI) związane ze Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej powstało w początkach XX wieku. Poza granicami kraju jego nazwa brzmi: Stowarzyszenie Misyjny Maryi Niepokalanej (AMMI). w Polsce, ze względu na sytuację polityczną w czasach komunistycznych (zakaz tworzenia związków), przyjęto nazwę: „Przyjaciele Misji Oblackich” i tak już pozostało.

Zorganizowane grupy Przyjaciół Misji pojawiły się dopiero w 1969 roku, kiedy to pierwsi polscy misjonarze oblaci udawali się na misje do Kamerunu i potrzebowali wsparcia zarówno modlitewnego, jak i materialnego. Wówczas też powstała w Poznaniu współdziałająca z Przyjaciółmi Misji Oblackich Prokura Misyjna.

Dzień dzisiejszy

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych kilkadziesiąt tysięcy Przyjaciół Misji Oblackich. Są wśród nich ludzie w różnym wieku: starsi, młodzież i dzieci; są osoby z wyższym wykształceniem i ludzie prości; kapłani i siostry zakonne.

We wszystkich placówkach oblackich w Polsce odprawiane są Msze święte i nabożeństwa misyjne oraz organizowane są spotkania dla Przyjaciół Misji i sympatyków. Co roku odbywają się rekolekcje dla Przyjaciół Misji oraz regionalne zloty w różnych miejscach kraju. Uczestniczy w nich wielu ludzi z całej Polski. Kilkakrotnie przeprowadzono również kursy dla animatorów i zelatorów, odpowiedzialnych za animację misyjną na swoim terenie. Dzięki temu mogli oni jeszcze lepiej poznać Zgromadzenie i charyzmat św. Eugeniusza de Mazenoda. Przyjaciele Misji opracowują też materiały na nabożeństwa misyjne, organizują wspólny różaniec i Drogę Krzyżową oraz zbierają pieśni i modlitwy o tematyce misyjnej.

Wielu Przyjaciół Misji zatroskanych o rozwój Kościoła w krajach misyjnych stara się o nowych członków, rozdając deklaracje przynależności, czytając innym listy przychodzące z Prokury Misyjnej oraz pośrednicząc w przekazywaniu do Prokury ofiar na misje.

Mamy też grupę Przyjaciół Misji poza granicami kraju. Oni również wspomagają działalność misyjną polskich oblatów.

Cele działalności Przyjaciół Misji Oblackich

Przyjaciele Misji Oblackich pomagają oblatom nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu całemu światu:

  • przez modlitwy i ofiary składane w tej intencji Bogu za wstawiennictwem Niepokalanej Panny Maryi, Pośredniczki wszystkich łask,
  • przez uczestnictwo w dziele powołań misyjnych,
  • przez składki pieniężne i dary materialne na rzecz misji.

Przywileje Przyjaciół Misji Oblackich:

  • uczestniczą w zasługach dzieła powołań kapłańskich i ewangelizacji najbardziej opuszczonych,
  • korzystają z owoców Mszy świętych codziennie oprawianych za Przyjaciół Misji żywych i zmarłych,
  • mają udział w codziennych modlitwach i dobrych uczynkach oblatów na całym świecie,
  • pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać odpust zupełny w dniu zgłoszenia się do Przyjaciół Misji oraz w następujące święta: św. Józefa (19 marca), Zwiastowania Pańskiego (25 marca), Piotra i Pawła (29 czerwca), Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), Narodzenia NMP (8 września) i Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)