1. Pogrzeb należy zgłosić w biurze parafialnym,

2. Przedstawić akt zgonu osoby zmarłej (z USC),

2. Okazać zezwolenie na pogrzeb od proboszcza parafii, na terenie której osoba zmarła mieszkała
(w przypadku zmarłych spoza parafii),

3. Msza św. pogrzebowa sprawowana jest w kaplicy cmentarnej albo w kaplicy fatimskiej
(w zależności od miejsca pochówku).