W lublinieckim klasztorze znajduje się oblacka infirmeria. Kierowani są do niej ciężko chorzy współbracia, którzy otrzymują tutaj opiekę medyczną i pielęgnacyjną. Na ile pozwala im stan zdrowia, regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty. Infirmerią opiekują się oblaci-bracia zakonni. Obecnie jest ich trzech.