Ważniejsze wydarzenia z życia
LUBLINIECKIEGO KLASZTORU MISJONARZY OBLATÓW M.N. W LATACH 1922-1997

1. 24 marca 1922 r. o godz. 23.00 przybyli z Krotoszyna do Lublińca Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej: Ojcowie, Bracia i 24 juniorów. Zamieszkali w zakupionym uprzednio Zakładzie Wychowawczym im. Grottowskiego. Fundacja placówki Misjonarzy Oblatów w Lublińcu oraz rozpoczęcie działalności junioratu, czyli Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Lublińcu.

2. 17 lipca 1922 r. Misjonarze Oblaci przyjmują duszpasterstwo w Zakładzie Psychiatrycznym w Lublińcu.

3. Rok 1922, sierpień. Prowadzenie kuchni i gospodarstwa domowego przy

klasztorze obejmują Siostry Służebniczki z prowincji leśnickiej.

4. Rok 1922, 23-24 września. Wizytacja kanoniczna asystenta gen. O. M. Kassipego OMI.

5. Rok 1923, luty. Misjonarze Oblaci w niedziele i święta odprawiają nabożeństwa w kościele św. Krzyża w Lublińcu oraz kaplicy pałacowej w Kochcicach.

6. Rok 1923, 2 poł. marca. Wizyta Administratora Apostolskiego diecezji katowickiej ks. bpa Augusta Hlonda, przyszłego Prymasa Polski.

7. Rok 1925, kwiecień. Rozpoczęcie budowy dwóch nowych budynków klasztornych, tzw. skrzydła wschodniego i zachodniego. W skrzydle wschodnim mieści się dzisiaj kościół, kaplica Matki Bożej Fatimskiej i klasztor zamieszkały przez ojców i braci.

8. Rok 1926, listopad. Klasztor przyjmuje duszpasterstwo w Zakładzie Karnym w Lublińcu.

9. Rok 1927, styczeń. Wizyta ks. bpa Gyaomard z Jaflhy OMI (Cejlon).

10. Rok 1930, 29 września. Ks. bp. Gali z Warszawy dokonuje poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy seminaryjnej i klasztoru.

11. Rok 1935. Kaplica seminaryjna wzbogaciła się o dwa boczne ołtarze i nowe ławki.

12. Rok 1936, 13 maja. 5. minutowa wielka burza i gradobicie. Grad wybił 80 szyb, podziurawił dach na kaplicy oraz zniszczył cieplarnię i ogrodnicze inspekty.

13. Rok 1937, 16 listopada. Poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes. Grota ma 12 metrów wysokości i 33 metry długości.

14. Rok 1938. Przy klasztorze powstaje hufiec harcerki i krucjata Eucharystyczna.

15. Rok 1938, marzec. Odwiedziny ks. Kard. Villeneuve OMI.

16. Rok 1939, l września. Pierwszy piątek miesiąca. Wybuch II wojny światowej. Ludzie garną się do kaplicy. Każdy chce się wyspowiadać i przyjąć Komunię św. Na kaplicę i klasztor spadło 7 pocisków artyleryjskich.

17. Rok 1939. Misjonarze Oblaci obsługują kościół filialny w Zborowskie.

18. Rok 1940, marzec. W klasztorze zostaje umieszczonych 300 kobiet i 200 mężczyzn umysłowo chorych. Kaplica seminaryjna zostaje zamieniona na kościół garnizonowy.

19. Rok 1941, maj. Utworzenie parafii przy kościele św. Stanisława Kostki. Parafia została wyłączona z parafii św. Mikołaja, a w jej skład weszły wyznaczone ulice oraz Wymyślacz, Solarnia i Dziewcza Góra.

20. Rok 1942, styczeń. Klasztor zostaje zajęty przez Związek Opieki Hitlerowskiej /Zakład Poprawczy dla Dziewcząt/. Misjonarzom Oblatom pozostawiono 1/3 budynku z kaplicą seminaryjną.

21. Rok 1944, lipiec. Klasztor zastaje zamieniony na niemiecki szpital wojskowy.

22. Rok 1945, 4 września. Wznowienie działalności junioratu. Naukę rozpoczęło 60 chłopców.

23. Rok 1946, 24 czerwca. Poświęcenie pomnika Założyciela Zgromadzenia, bpa Eugeniusza de Mazenod, wykonanego przez rzeźbiarza Durka. Pomnik jest wotum wdzięczności za ocalenie domu od nieszczęścia wojny.

24. Rok 1950, 28 marca. Władze państwowe zabierają klasztorne pole, ogród, zabudowania gospodarcze, warsztaty i żywy inwentarz gospodarski.

25. Rok 1951, 19 września. Otwarcie nowicjatu Sióstr Elżbietanek. Ojcowie obejmują posługę duszpasterską w nowicjacie: Msze św., kazania, spowiedź św., wykłady.

26. Rok 1952, 21 lutego. Do junioratu w celach „wizytacji” przejeżdża trzech urzędników Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Byli obecni na lekcjach i oglądali cały dom, łącznie z biblioteką seminaryjną. Na pytanie o cel wizytacji, odpowiedzieli, że chcą wspomóc nasze niższe seminarium. Równocześnie podobne kontrole odbyły się we wszystkich Małych seminariach Duchownych na Śląsku. Była to zapowiedź tego co miało wkrótce się stać.

27. Rok 1952, 23 czerwca. Wszyscy juniorzy wyjeżdżają na wakacje do domu rodzinnego.

28. Rok 1952, 3 lipca. W 30. roku pobyty Misjonarzy Oblatów w Lublińcu Dekretem Ministra Administracji Publicznej zostało zlikwidowane Niższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów w Lublińcu. Klasztor został otoczony przez służby Urzędu Bezpieczeństwa i milicji, a domownicy zatrzymani i strzeżeni w poczekalni klasztornej. Zabrano prawie cały dom z wyjątkiem kościoła i przylegającej do niego części mieszkalnej zakonników. Z zabranej części domu pozwolono zabrać tylko osobiste rzeczy. Konfiskacie uległy także zabudowania gospodarcze, ogród i boisko sportowe. W zawłaszczonej części klasztornej umieszczono dzieci głuchonieme. Klasztor i Zakład Dzieci Głuchoniemych oddzielono murem tak na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

29. Rok 1954. Do klasztoru przybywają neoprezbiterzy z Obry, którzy kończą tu swój VI rok studiów.

30. Rok 1954, wrzesień. Misjonarzom Oblatom zostaje powierzone duszpasterstwo głuchoniemych w dwóch zakładach na terenie miasta.

31. Rok 1956, 13 maja. W 39. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie poświęcenie figury i krypty M. B. Fatimskiej. Figurę Matki Boskiej wyrzeźbił w drewnie Franciszek Watolla z Pyskowic. Początek nabożeństw fatimskich.

32. Lata 1958-68. Klasztor lubliniecki jest miejscem tzw. stażu pastoralnego. Każdego roku przybywają neoprezbiterzy na czas praktyki duszpasterskiej.

33. Rok 1984. Rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego w Solarni.

34. Lata 1984-1990. Przebudowa wnętrza kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. 13maja 1990 r. ks. bp Biernacki z Katowic dokonuje aktu poświęcenia kaplicy.

35. Rok 1984. Rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego w Solami.

36. Rok 1991, październik. Klasztor odwiedza pierwszy polski oblat, wieloletni misjonarz w Północnym Kamerunie, ks. bp Eugeniusz Juretzko OMI.

37. Rok 1991. Malowanie kościoła.

38. Rok 1992. Zmiana posadzki w kościele.

39. Rok 1994. Pokrycie dachu nad klasztorem blachą cynkową.

40. Rok 1996. Pokrycie dachu kościoła nową blachą i wyłożenie placu przyklasztornego kostką.

41. Rok 1996, sierpień. Peregrynacja Obrazu Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej.

42. Rok 1997, wrzesień. Jubileusz 75. lecia pobytu Misjonarzy Oblatów i Sióstr Służebniczek w Lublińcu.

43. Rok 1998, 23 października. Dom lubliniecki OMI po przeszło ośmiu latach starań odzyskał swoją własność, którą najpierw w marcu 1950 roku, a następnie 3 lipca 1952 roku przejęły władze PRL, likwidując tym samym Niższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu.

44. Rok 1999. W oparciu o umowę pomiędzy władzami miasta Lublińca a klasztorem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu, klasztor od stycznia bieżącego roku pobiera czynsz za dzierżawę targowiska.

45. Rok 1999, czerwiec. Papież Jan Paweł II, podczas kolejnej Pielgrzymki do Ojczyzny, 13 czerwca 1999 r. beatyfikował w Warszawie 108 męczenników z czasów II wojny światowej. Wśród nich był także Ojciec Józef Cebula OMI, który przez 14 lat swojego zakonnego i kapłańskiego życia pracował w Lublińcu/1923-1937/.

46. Rok 1999, lipiec. Rozpoczęcie budowy wieży kościoła. Budowę wieży, windy, schodów i pochylni zakończono w grudniu 2000 r..

47. Rok 1999, grudzień. W Pasterce Bożego Narodzenia wziął udział premier rządu Pan Jerzy Buzek wraz z małżonką i córką.

48. Rok 2000, 30 czerwca. Po 48 latach Zakład dla Niesłyszących opuścił nasz klasztor. Oblaci odzyskali własność, która bezprawnie została im zabrana.

49. Rok 2000, grudzień. Rozpoczęcie remontu w części odzyskanej po Zakładzie dla Głuchoniemych. Powstało 6 pokoi i 6 łazienek. Remont zakończono w kwietniu 2001 r.

Opr. na podstawie kroniki klasztornej
O. Józef Niesłony OMI
Lubliniec, kwiecień, 2001 r.