HISTORIA

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ (1914-2009).

Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

CZŁONKOWIE DK

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym”(Humane vitae, 26).

DUCHOWOŚĆ

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
-życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
-życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
-życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
-dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
-postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne:
-modlitwa osobista,
-regularne spotkanie ze słowem Bożym,
-modlitwa małżeńska,
-modlitwa rodzinna,
-comiesięczny dialog małżeński,
-reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
-uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

KRĄG

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła.

Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

-dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku,

-modlitwa – dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca,

-formacja – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu.

Łączą nas więzi przyjaźni i wzajemne zaufanie. Lubimy nasze comiesięczne spotkania, podczas których modlimy się, rozważamy słowa Pisma Świętego, pogłębiamy duchowość małżeńską i rodzinną a także dzielimy się trudami i radościami dnia codziennego. Te małe grupy, kręgi, są dla nas ogromnym darem od Pana Boga, łaską, jaką otrzymaliśmy od Pana Jezusa. Mamy świadomość, że nasze małżeństwa i rodziny wyglądałyby inaczej gdyby nie formacja w Domowym Kościele Ruchu Światło Życie.

Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu parafii. Nasi „kręgowcy” należą do Róż Różańcowych, Rady Duszpasterskiej i Caritas.

REKOLEKCJE

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, oraz w USA i Kanadzie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

Jeżeli chcecie:
– umacniać swoją wiarę
– pielęgnować miłość małżeńską
– nauczyć się rozwiązywania konfliktów
– nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
– doświadczyć życia we wspólnocie

ZAPRASZAMY !

kontakt i szczegółowe informacje uzyskać można na stronie:

www.dklubliniec.pl