Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu dziecka do chrztu:

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  2. Dokument tożsamości zgłaszającego chrzest,
  3. Dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).
  4. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)

Obowiązkowe nauki dla rodziców i chrzestnych odbywają się w III sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej w kościele.