1. o. Bernard Briks OMI – przełożony wspólnoty
 2. o. Tomasz Woźny OMI – 1 Radny domowy, proboszcz, Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Katolickiej
 3. o. Zygfryd Wiecha OMI – 2 Radny domowy, ekonom
 4. br. Krzysztof Fijałek OMI – odpowiedzialny za infirmerię, 3 Radny domowy
 5. br. Bogdan Guzik OMI
 6. br. Józef Goleń OMI
 7. o. Paweł Gomulak OMI – Koordynator Medialny Polskiej Prowincji, Papieski Misjonarz Miłosierdzia, misjonarz ludowy (rekolekcjonista)
 8. o. Stanisław Heller OMI
 9. o. Klaudiusz Hermański OMI
 10. o. Roman Kempka OMI – kapelan więzienia
 11. o. Władysław Kozioł OMI
 12. br. Jakub Król OMI – opiekun na infirmerii
 13. o. Mateusz Król OMI – wikariusz parafii, prefekt szkoły katolickiej im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej
 14. br. Adam Krupa OMI – opiekun na infirmerii
 15. o. Ryszard Lis OMI
 16. o. Antoni Lesz OMI
 17. o. Maciej Michalski OMI – kapelan w szpitalach
 18. o. Wiesław Nazaruk OMI
 19. o. Mariusz Piasecki OMI – wikariusz parafii, dekanalny duszpasterz młodzieży
 20. br. Szczepan Pogodała OMI
 21. o. Wiesław Ruszniak OMI
 22. o. Ryszard Sierański OMI
 23. br. Józef Sprengel OMI
 24. o. Jerzy Świtała OMI
 25. o. Brunon Wielki OMI
 26. o. Jan Wnuk OMI – kapelan DPS „Kombatant” i sióstr elżbietanek