Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa ze skutkami cywilnymi (tzw. ślub konkordatowy):

 1. Akty chrztu narzeczonych, wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego ślubu),
 2. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC w trzech egzemplarzach (nie starsze niż 3 miesiące od daty planowanego ślubu),
 3. Dowody osobiste lub inne dokumenty tożsamości narzeczonych,
 4. Świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej,
 5. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
 6. Licencja na pobłogosławienie małżeństwa lub zgoda proboszcza jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą (w przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami).

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa bez skutków cywilnych:

 1. Akty chrztu narzeczonych, wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego ślubu),
 2. Odpis aktu małżeństwa z USC,
 3. Dowody osobiste lub inne dokumenty tożsamości narzeczonych,
 4. Świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej,
 5. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
 6. Licencja na pobłogosławienie małżeństwa lub zgoda proboszcza jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą (w przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami).

Kursy przedmałżeńskie organizowane przy naszej parafii (kliknij)