Intencje mszalne 29.03.2020 – 05.04.2020

NIEDZIELA 29.03.2020r.
V Niedziela Wielkiego Postu

7:00 1) Za + Henryka Wierzbowskiego (29).
2) Za + Franciszka Kalus z okazji urodzin.
8:30 1) Za + Małgorzatę Kulicką (29).
2) Za + Zdzisława Szafirowicz – pogrzebowa.
10.00 1) Dziękczynna w intencji Jakuba z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
11:30 1) Za + męża Stanisława Rubińskiego w 2. rocznicę śmierci i ++ jego rodziców Franciszka i Annę.
14:30 1) O radość nieba dla + Lidii Brzezina z okazji urodzin oraz jej matki Stanisławy Grzesik z okazji urodzin.
 18:30 1) Za ++ żonę, mamę, babcię Marię Grabińską w 10. rocznicę śmierci, ojca Józefa Grabińskiego, teściów Adelę i Augustyna Ledwoń, szwagra Józefa Ledwoń i Władysława Januszka.
2) Za + męża Henryka Kozok (29).

 PONIEDZIAŁEK 30.03.2020r.

7:00 1)      Za + Henryka Wierzbowskiego (30).
8.30  1)  Za + Małgorzatę Kulicką (30).
2)  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla męża Michała.
18:30  1) ZBIOROWA:

۰      Za + męża Jerzego Słodczyk z okazji urodzin.

2) Za + męża Henryka Kozok (30).

 WTOREK  31.03.2020r.

7:00 1) Za + Jana Brzezińskiego – od kolegów syna Zbigniewa z 21. Batalionu Dowodzenia Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
8.30 1) Za ++ Irenę Skubała w 2. rocznicę śmierci, męża i rodziców.
2) W pewnej intencji.
18.30 1) Za + Andrzeja Pietruszewskiego – intencja od Ani Piekoszewskiej z rodziną.

ŚRODA 01.04.2020r.

7:00  1) Za + Józefa Gasz (1).
2) Za + Janinę Styczyrz (1).
8.30  1) Dziękczynno-błagalna w intencji wnuka Dawida Feliks w 8. rocznicę przyjęcia sakramentu chrztu św. o Bożą Opatrzność, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej, potrzebne łaski i zdrowie, także dla Jakubka, Magdalenki, Małgorzaty, Marcina, Norberta oraz ich rodziców i rodziców chrzestnych oraz dziadków.
 

18:30

 1) ZBIOROWA:

۰      Za Franciszka Weber w dniu urodzin o opiekę Anioła Stróża, Matki Bożej, Boże błogosławieństwo oraz zdrowie.

۰      Za + Błażeja Strancicha w 5. rocznicę śmierci.

۰      Za ++ Pawła w 20. rocznicę śmierci i jego żonę Małgorzatę Sowa oraz ++ z rodziny Mika i Sowa.

۰      Za + Paulinę Biela o dar życia wiecznego, ++ z rodziny, pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. verte

۰      Za + męża Józefa Rybarczyk w 2. rocznicę śmierci.

۰      Za ++ rodziców Hildegardę, Józefa Żyłka, Mariana Hnat, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

۰      Za + męża Ryszarda w rocznicę śmierci.

۰      Za ++ Eugeniusza Fonfara, ojca Józefa Matyska, teściów Elżbietę i Rafała Fonfara, ++ z rodziny Pytel, Matyska, Fonfara, Matusek i dusze w czyśćcu cierpiące.

 CZWARTEK 02.04.2020r.
Pierwszy czwartek miesiąca

7.00  1) Za + Józefa Gasz (2).
8.30  1) Za + Janinę Styczyrz (2).
18.30  1) Apostolat Maryjny
2) Z okazji urodzin dziękując za opiekę Matki Bożej z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty.

 

PIĄTEK  03.04.2020r.
Pierwszy piątek miesiąca

7.00  1) Za + Józefa Gasz (3).
8.30  1) Za + Janinę Styczyrz (3).
17.00 SZKOLNA
1)
Do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem Serca Jezusa i Serca Maryi o Boże błogosławieństwo, zdrowie, o ochronę i ustanie koronawirusa z okazji urodzin Damiana.
18:30  1) Za + Andrzeja Pietruszewskiego – intencja od wujka Jasia Szczurka z rodziną.

SOBOTA 04.04.2020r.
Pierwsza sobota miesiąca

7.00  1) Za + Józefa Gasz (4).
8.30  1) Za + Janinę Styczyrz (4).
15.00  1) Wynagradzająca za grzechy i nieprawości świata.
18.30 1) ZBIOROWA:

۰      Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę, dziadków Franciszka i Mariannę, braci Józefa i Franciszka Kocyba, siostry Marię i Annę, dwóch siostrzeńców, Stefana i Jadwigę, syna Romana Sojka.

۰      Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego dla + męża Augustyna Sklorz, ++ rodziców Martę i Henryka Lewke, siostrę Jadwigę i brata Jerzego Lewke, ++ teściów Jana, Jadwigę Sklorz i ++ z pokrewieństwa.

۰      O dar Nieba dla Damiana w 1. rocznicę śmierci oraz + Sebastiana.

۰      Za + ojca Ryszarda Kociołek z okazji urodzin i + matkę Władysławę.

۰      Za ++ Andrzeja Krawczyk w 3. rocznicę śmierci oraz Zofię Krawczyk.

۰      Za + Helenę Grimm z okazji urodzin.

۰      Za ++ rodziców Marię i Franciszka Trzęsiok, brata Romana, ++ z rodziny Trzęsiok, Urbanowicz.

۰      Za ++ rodziców Wandę i Teofila, ciocię Kazimierę, babcie i dziadków z obydwu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

۰      Za + Jana Kansy w 30. dzień po śmierci.

۰      Za + Jana Joniec – od sąsiadów i mieszkańców z Wymyślacza.

NIEDZIELA 05.04.2020r.
Niedziela Palmowa

7:00 1) Za + Józefa Gasz (5).
2) Za ++ ojca Franciszka w rocznicę śmierci, żony Elżbietę i Małgorzatę oraz ++ z rodziny Seget.
8:30 1) Za ++ z rodziny Jeziorowski, Świtała, Renatę Michalik, Józefa Sowa i o. Józefa Przybyckiego OMI.
10:00 1) Dziękczynna w intencji Piotrusia z okazji 2. urodzin prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla niego, jego rodziców oraz Milenki, Natalki i Jasia.
2) W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11:30 1) Za + syna Kamila Kozak do Miłosierdzia Bożego oraz ++ Wincentego i Gertrudę Gambuś, brata Jana, teścia Zenona Kozak i dusze w czyśćcu cierpiące.
14:30 1) Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca Świętego dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby modlitwy różańcowe odmawiane w papieskich intencjach misyjnych przyniosły owoce ewangelizacyjne.
18:30 1) Za + Janinę Styczyrz (5).

Intencje mszalne 22.03.2020 – 29.03.2020

NIEDZIELA 22.03.2020r.
IV Niedziela Wielkiego Postu

7:00 1) Za + Henryka Wierzbowskiego (22).
8:30 1) Za ++ męża i ojca Jana Kansy, rodziców Gertrudę i Pawła Kocyba, teściów Anielę i Józefa Kansy, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
10.00 1) Za + męża Eryka w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny prosząc o radość życia wiecznego.
11:30 1) Za ++ córkę Irenę w rocznicę urodzin, męża Henryka, rodziców, siostrę Bronisławę Kazek.
2) Za + Zygmunta Gajdę w rocznicę śmierci.
 
 18:30 1) Za + Małgorzatę Kulicką (22).
2) Za + męża Henryka Kozok (22).

 PONIEDZIAŁEK 23.03.2020r.

7:00 1)      Za + Małgorzatę Kulicką (23).
2)      Za + Henryka Wierzbowskiego (23).
8.30  1)  Za ++ brata Zygmunta Franek w 2. rocznicę śmierci, rodzeństwo Lucjana i Aurelię oraz męża Kazimierza Zmarlak.
18:30  1) ZBIOROWA:

۰      Za ++ Ryszarda Rutkowskiego, rodziców i rodzeństwo.

۰      Za ++ rodziców Andrzeja i Amalię Pluta, brata Ericha i Jadwigę Pluta, siostrę Edeltraudę i Jerzego Pruski, rodziców Feliksa i Marię Kosytorz oraz ++ dziadków.

2) Za + męża Henryka Kozok (23).

 WTOREK  24.03.2020r.

7:00 1) Za + Małgorzatę Kulicką (24).
8.30 1) Za + Henryka Wierzbowskiego (24).
18.30 1) Za ++ Agnieszkę i Andrzeja Kurczyk, syna Jana i ++ z rodziny Kurczyk i Kandora.
2) Za + męża Henryka Kozok (24).

 ŚRODA 25.03.2020r.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7:00  1) Za + Henryka Wierzbowskiego (25).
8.30  1) Za + Małgorzatę Kulicką (25).
 

18:30

 1) ZBIOROWA:

۰      Dziękując za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Niepokalanej dla Jana z okazji urodzin.

۰      Za ++ Reginę Pietrucha, rodziców, teściów, krewnych i znajomych.

2) Za + męża Henryka Kozok (25).

 CZWARTEK 26.03.2020r.

7.00  1) Za + Henryka Wierzbowskiego (26).
2) Za + Małgorzatę Kulicką (26).
8.30  1) Za ++ Edwarda Koza, rodziców Marię i Antoniego, teściów Franciszkę i Józefa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30  1) Odnowa w Duchu Świętym
 2) Za + męża Henryka Kozok (26).

 

PIĄTEK  27.03.2020r.

7.00  1) Za + Małgorzatę Kulicką (27).
8.30  1) Za ++ rodziców Wiktora i Rozalię, teściów Mikołaja i Wiktorię, męża Alfonsa, bratową Adelę, Marię Panek i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 SZKOLNA
1)
Za + Henryka Wierzbowskiego (27).
18:30  1) Za ++ męża Marka, rodziców Dorotę, Jerzego, Stefana i ++ dziadków.
2) Za + męża Henryka Kozok (27).

 SOBOTA 28.03.2020r.

7.00  1) Za + Henryka Wierzbowskiego (28).
2) Za + Małgorzatę Kulicką (28).
8.30  1) Dziękczynna w intencji syna Jana, z prośbą o powrót do zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej na dalsze lata życia.
18.30 1) ZBIOROWA:

۰      Za + Otylię Spałek w rocznicę urodzin, ++ z rodziny Spałek, Paprotny i Bambinek.

۰      Za + Helenę Grimm.

۰      Za + brata Jana Fajera w 5. rocznicę śmierci.

۰      Za + żonę Krystynę Prandzioch w 2. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Prandzioch i Maksara.

۰      Za + Mieczysława Bejm w 30. dzień po śmierci.

۰      Za ++ rodziców Wandę i Teofila, ciocię Kazimierę, babcie i dziadków z obydwu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

۰      Za ++ rodziców Wiktorię Anczok w rocznicę urodzin i ojca Franciszka w 47. rocznicę śmierci, męża Henryka Wróbel i siostrę Annę.

۰      Za ++ Artura, Martę, Jana Strzoda, Małgorzatę, Jana Ernst, Joachima Banduch, Krystynę Paruzel, pozostałych krewnych z obydwu rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.

۰      Za + Jana Joniec – od sąsiadów i mieszkańców z Wymyślacza.

2) Za + męża Henryka Kozok (28).

NIEDZIELA 29.03.2020r.
V Niedziela Wielkiego Postu

7:00 1) Za + Henryka Wierzbowskiego (29).
2) Za + Franciszka Kalus z okazji urodzin.
8:30 1) Za + Małgorzatę Kulicką (29).
10:00 1) Dziękczynna w intencji Jakuba z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
11:30 1) Za + męża Stanisława Rubińskiego w 2. rocznicę śmierci i ++ jego rodziców Franciszka i Annę.
14:30 1) O radość nieba dla + Lidii Brzezina z okazji urodzin oraz jej matki Stanisławy Grzesik z okazji urodzin.
18:30 1) Za ++ żonę, mamę, babcię Marię Grabińską w 10. rocznicę śmierci, ojca Józefa Grabińskiego, teściów Adelę i Augustyna Ledwoń, szwagra Józefa Ledwoń i Władysława Januszka.
2) Za + męża Henryka Kozok (29).