I Komunię św. przeżywamy we wspólnocie parafialnej w IV niedzielę maja.

  • w roku 2025 – niedziela 25 maja, godz. 11.30
  • w roku 2026 – niedziela 24 maja, godz. 11.30
  • w roku 2027 – niedziela 23 maja, godz. 11.30

Dzieci z Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej swoją I Komunię św. przeżywają również w naszej wspólnocie parafialnej, ale w II niedzielę maja.

  • w roku 2025 – niedziela 11 maja, godz. 11.30
  • w roku 2026 – niedziela 10 maja, godz. 11.30
  • w roku 2027 – niedziela 9 maja, godz. 11.30

REGUŁKA SPOWIEDZI:

DZIECKO:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
KAPŁAN:
Na wieki wieków. Amen.
DZIECKO:
To jest moja pierwsza spowiedź. Obraziłem/-am Pana Boga następującymi grzechami……
Po wyznaniu grzechów DZIECKO mówi:
Za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, a Ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
KAPŁAN:
Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego
Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
DZIECKO:
Amen.
KAPŁAN:
Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju!