I Komunię św. przeżywamy we wspólnocie parafialnej w IV niedzielę maja.

  • w roku 2018 – niedziela 27 maja
  • w roku 2019 – niedziela 26 maja
  • w roku 2020 – niedziela 24 maja
  • w roku 2021 – niedziela 23 maja

Dzieci z Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein swoją I Komunię św. przeżywają również w naszej wspólnocie parafialnej, ale w II niedzielę maja.

  • w roku 2018 – niedziela 13 maja
  • w roku 2019 – niedziela 12 maja
  • w roku 2020 – niedziela 10 maja
  • w roku 2021 – niedziela 9 maja

REGUŁKA SPOWIEDZI:

DZIECKO:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
KAPŁAN:
Na wieki wieków. Amen.
DZIECKO:
To jest moja pierwsza spowiedź. Obraziłem/-am Pana Boga następującymi grzechami……
Po wyznaniu grzechów DZIECKO mówi:
Za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, a Ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
KAPŁAN:
Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego
Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
DZIECKO:
Amen.
KAPŁAN:
Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju!