INTENCJE MSZALNE

12 II – 19 II 2017r.

 

NIEDZIELA 12.02.2017r.

VI Niedziela Zwykła

Nieszpory godz. 18:00

7:00 1)      Za + Piotra Lesik (12)
8:30 1)      Za + matkę Małgorzatę Kocyba w 33. rocznicę śmierci, + ojca Jana, siostry Annę, Marię, Jadwigę, braci Franciszka i Pawła, poległego na wojnie brata Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa.
10:00 1)      Za + męża Romana Trzęsiok w 17. rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Alojzego Cisek, teściów Marię i Franciszka, siostrę Magdalenę, dziadków, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11:30 1)      Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Matyldy Brzezina w dniu 85. rocznicy urodzin.

Te Deum

14:30 1)      W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo, i aby modlitwą, cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.
18:30 1)      W intencji Beaty z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, otwarcie się na duchowe charyzmaty oraz o odwagę w ich wykorzystywaniu.
 

PONIEDZIAŁEK 13.02.2017r.

Dzień Fatimski

7:00 1)      Za + Piotra Lesik (13)
8:30 1)      Za + męża Piotra Pielorz w 25. rocznicę śmierci oraz jego ++ dziadków Jana i Gertrudę.
12:00 1)      Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Dawida Rozwandowicz w dniu urodzin.

2)      O Boże błogosławieństw, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jarosława Prochera w 85. rocznicę urodzin – intencja ofiarowana od całej rodziny.

18:30 ZBIOROWA:

۰        za o. Piotra Kolocha OMI z okazji 62. rocznicy urodzin;

۰        za + Ryszarda Jeziorowskiego i Romana Piskoń;

۰        za + Grzegorza Bargiel w 18. rocznicę śmierci;

۰        za + Juliannę Przebieracz z okazji urodzin;

۰        za ++ rodziców Marię i Pawła Matuszek, + teścia Jana, siostrę Grażynę oraz + szwagra Edwarda;

 

WTOREK 14.02.2017r.

Święto św. Cyryla i św. Metodego, patronów Europy

7:00 1)      Za + Piotra Lesik (14)
8:30 1)       
18.30 1)      Za + teścia Edwarda w rocznicę urodzin oraz za ++ z rodzin.
 

ŚRODA 15.02.2017r.

7:00 1)      Za + Piotra Lesik (15)
8:30 1)      O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Ewy z okazji urodzin.
18:30 ZBIOROWA:

۰        za + Mieczysława Guzy, ++ synów oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa;

۰        za ++ rodziców Teresę i Pawła z okazji urodzin;

۰        za + Jadwigę Smyła, ++ Józefa, Barbarę i Grzegorza Smyła oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

 

CZWARTEK 16.02.2017r.

7:00 1)      Za + Piotra Lesik (16)
8:30 1)       
18:30 1)       
 

PIĄTEK 17.02.2017r.

ROCZNICA ZATWIERDZENIE ZGROMADZENIA MISJONARZY OBLATÓW M. N.

7:00 1)      Za + Piotra Lesik (17)
8:30 1)      Za + Marię i Stefana Małeska, ich córki Martę, Łucję, Jadwigę i Anielę oraz syna Alojza z żoną Marią i Matyldą Łaskawiec.
17:00 SZKOLNA:

1)      Za + Piotra Sprot – intencja ofiarowana od Dariusza i Mirosławy.

18:30 1)      O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Niepokalanej dla Lucyny w dniu urodzin.
 

SOBOTA 18.02.2017r.

7:00 1)      Za + Piotra Lesik (18)
8:30 1)      Za + Barbarę Kazior w 9. rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Kowalczyk i Jarosz.
18:30 ZBIOROWA:

۰        za + Ryszarda Brzezina – intencja ofiarowana od sąsiadów i znajomych z dzielnicy Wymyślacz;

۰        za + Józefa Jelonek z okazji urodzin;

۰        za + Teofila Mikulskiego w 30. dzień po śmierci;

۰        za + mamę Annę Ciesielka w 15. rocznicę śmierci i za + męża Józefa;

۰        za ++ rodziców Jana i Wiktorię Sprycha;

۰        za + Joannę Wysłucha w 3. rocznicę śmierci oraz + męża Józefa;

۰        za + Piotra Respondek w 14. rocznicę śmierci;

 

NIEDZIELA 19.02.2017r.

VII Niedziela Zwykła

Nieszpory godz. 18:00

7:00 1)      Za + męża i ojca Jerzego w 37. rocznicę śmierci, ++ teściów Słodczyk, szwagra Henryka i za dusze w czyśćcu cierpiące.
8:30 1)      Za + Piotra Lesik (19)

2)      O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Niepokalanej dla Joanny i Danuty z rodzinami.

10:00 1)      Za + tatę Czesława.
11:30 1)      Za + Stefanię Pradella z okazji urodzin oraz za ++ z rodziny.
14:30 1)      CHRZTY:

۰        Maksymilian Marcin Bryś

۰        Zuzanna Jagoda Melich

۰        Anastazja Faustyna Borszcz

18:30 1)