INTENCJE MSZALNE
5 III – 12 III 2017r.

 NIEDZIELA 5.03.2017r.
I Niedziela Wielkiego Postu
Gorzkie Żale godz. 17:30

7:00 1)      Za + męża Stanisława Wilk, rodziców Stanisława i Bronisławę Kmiecik, brata Henryka, szwagra Tadeusza i szwagierkę Bronisławę.
8:30 1)      Za + Piotra, Helenę, Jadwigę i Emila Świtała, ich rodziców i rodzeństwo Dorotę i Antoniego Jeziorowskich, Renatę Michalik, Józefa Sowa i ++ z rodziny Klimont.
10:00 1)      Za ++ Marka Kazuch i Bogdana Kierach oraz za ++ z rodziny Kazuch i Kierach.

2)      Za + Pawła Knopik (5)

11:30 1)      W intencji Agnieszki Sobeckiej z okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.

2)      Za + Adolfa Biela oraz za ++ z rodziny.

14:30 1)      Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca świętego dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ królestwo niebieskie, i aby modlitwy różańcowe odmawiane w papieskich intencjach misyjnych przyniosły owoce ewangelizacyjne.
18:30 1)      Za + o. Jana Jop OMI w 3. rocznicę śmierci.

 PONIEDZIAŁEK 6.03.2017r.

7:00 1)      Za + Pawła Knopik (6)
8:30 1)      Za + Klarę Pyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące – intencja ofiarowana od wspólnoty Żywego Różańca.
18:30 ZBIOROWA:

۰        za wstawiennictwem Matki Bożej o pomoc i opiekę Bożą w rodzinie Świtała i Günther;

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        za + Stefanię Dziembała w 30. dzień po śmierci;

۰        za + Marię Słodczyk-Szczygłowską w dniu urodzin;

۰        za ++ rodziców Marię i Pawła Kaczmarczyk, Martę i Józefa Świtała;

۰        za + Tadeusza Boczoń w 1. rocznicę śmierci;

۰        za + Ewę Mika w 30. dzień po śmierci;

 WTOREK 7.03.2017r.

7:00 1)      Za + Pawła Knopik (7)
8:30 1)      Za + męża i ojca Grzegorza Wolskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 1)      Za ++ rodziców Monikę i Stefana Banduch oraz za ++ z rodziny, krewnych Banduch i Bartocha.

 ŚRODA 8.03.2017r.

7:00 1)      Za + Pawła Knopik (8)
8:30 1)      Za + Karola Weszle.
18:30 ZBIOROWA:

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        za + Ewę Mika w 30. dzień po śmierci;

 CZWARTEK 9.03.2017r.

7:00 1)      Za + Pawła Knopik (9)
8:30 1)      Za + Gertrudę i Józefa Kulik.
18:30 1)      Intencja Odnowy w Duchu Świętym.

PIĄTEK 10.03.2017r.
Droga Krzyżowa 16:45 (dzieci) i 18:00 (młodzież i dorośli)

7:00 1)      Za + Pawła Knopik (10)
8:30 1)      Za + Klarę Pyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące – intencja ofiarowana od wspólnoty Żywego Różańca.
17:00 SZKOLNA:

1)      Za + Zenona Szczęsny w 30. dzień po śmierci.

18:30 1)      Dziękczynna w intencji Barbary z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla niej i dla całej rodziny.

Te Deum

SOBOTA 11.03.2017r.

7:00 1)      Za + Pawła Knopik (11)
8:30 1)      Za + syna Marka w 15. rocznicę śmierci oraz za ++ z pokrewieństwa.
15:00 Chrzest bez Mszy św.: Antoni Pasieka
18:30 ZBIOROWA:

۰        z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Dominika z okazji 20. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski na czas egzaminu maturalnego;

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        za + męża Piotra Litwińskiego w 3. rocznicę śmierci oraz za ++ braci Józefa i Ryszarda Polok;

۰        za + Klarę Pyka w 30. dzień po śmierci;

۰        za + męża Jana Pisarka, ++ rodziców Sabinę i Jana Ojrzyńskich, Marię i Jana Pisarek, Maksymiliana Przyłas, Łucję Lewkę, dziadków z obu stron oraz dusze czyśćcowe;

NIEDZIELA 12.03.2017r.
II Niedziela Wielkiego Postu
Gorzkie Żale godz. 17:30

7:00 1)      Za + Pawła Knopik (12)

2)      Za + Józefa z okazji urodzin.

8:30 1)      Za + Ryszarda Wręczyckiego w 1. rocznicę śmierci.
10:00 1)      O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Sylwina z okazji 6. rocznicy urodzin.
11:30 1)      Za + Ryszarda Jeziorowskiego w 1. rocznicę śmierci.

Po Mszy św. i Drodze Krzyżowej Sakrament Chrztu: Mikołaj Jan Kiełek

14:30 1)      W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo, i aby modlitwą, cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.
18:30 1)      Dziękczynna w intencji Stefanii z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

Te Deum