INTENCJE MSZALNE
5 XI – 12 XI 2017r.

NIEDZIELA 5.11.2017r.
XXXI Niedziela Zwykła
Różaniec z wypominkami 18:00

7:00 1)      Za + Alojzego Kurda (5)
8:30 1)      Za + Jerzego Kulik (4)
10:00 1)      Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Jana w dniu urodzin.

2)      Przez serce Maryi o Boże błogosławieństwo dla Beaty i Roberta w 21. rocznicę ślubu o dar miłości i jedności oraz siły w dążeniu do zbawienia rodziny Kościelniak.

11:30 1)      Za + brata Edwarda w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Józefa, ich rodziców i rodzeństwo oraz + teścia Szczepana Jureczko.

Po Mszy świętej sakrament chrztu: Eliza Kobierska i Anastazja Julia Dyrda.

Po Mszy świętej błogosławieństwo rocznego dziecka: Mikołaj Błachut.

14:30 1)      Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca świętego dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ królestwo niebieskie, i aby modlitwy różańcowe odmawiane w papieskich intencjach misyjnych przyniosły owoce ewangelizacyjne.
18:30 1)      Za ++ uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu urodzonych w roku 1957.

PONIEDZIAŁEK 6.11.2017r.
Różaniec z wypominkami 18:00

7:00 1)      Za + Alojzego Kurda (6)

2)      Za wstawiennictwem Matki Bożej o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia oraz o opiekę Anioła Stróża dla córeczki Charlotty z okazji ukończenia 1. roku życia.

8:30 1)      Za + Jerzego Kulik (5)
18:30 ZBIOROWA:

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        za + Mirosława Łuckiego w rocznicę urodzin;

۰        za ++ rodziców Józefa i Stanisławę;

۰        za + Marię Gałuszka – intencja ofiarowana od sąsiadów i znajomych z ul. M. C. Skłodowskiej;

WTOREK 7.11.2017r.
Różaniec z wypominkami 18:00

7:00 1)      Za + Alojzego Kurda (7)
8:30 1)      Za + Jerzego Kulik (6)
18.30 1)      Za + Teodora Owczarek w 15. rocznicę śmierci, + żonę Ritę oraz ++ z rodziny Owczarek i Trzęsiok.

ŚRODA 8.11.2017r.
Różaniec z wypominkami 18:00

7:00 1)      Za + Alojzego Kurda (8)

2)      Za + Jerzego Kulik (7)

8:30 1)      Za + Karola Weszle.
18:30 ZBIOROWA:

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        za + Janinę Praska w 30. dzień po śmierci;

۰        za + tatę Franciszka w 1. rocznicę śmierci;

۰        za ++ rodziców Jana i Annę Koza, + ojca Franciszka Nowak, + Herberta, Helmuta i Otylię Koza, Jana i Emę Wodara, Karola, Annę i Marię Nowak, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

CZWARTEK 9.11.2017r.
Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7:00 1)      Za + Alojzego Kurda (9)

2)      Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i nieustające wstawiennictwo Matki Bożej dla córki Joanny z okazji 55. rocznicy urodzin.

8:30 1)      Za + Jerzego Kulik (8)
10:00 1)      Msza św. za zmarłych polecanych przez uczniów i pracowników Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein.
18:30 1)      Intencja Odnowy w Duchu Świętym.

PIĄTEK 10.11.2017r.
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

7:00 1)      Za + Alojzego Kurda (10)

2)      Za + Jerzego Kulik (9)

8:30 1)      Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krystyny w dniu urodzin.
17:00 SZKOLNA:

1)      Za + Elfrydę Kołodziej w 2. rocznicę śmierci.

18:30 1)      rez.

SOBOTA 11.11.2017r.
Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
Święto Niepodległości

7:00 1)      Za + mamę Elżbietę w rocznicę śmierci, + ojca Franciszka oraz ++ z rodziny.

2)      Za + Alojzego Kurda (11)

8:30 1)      Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy za + męża Maksymiliana, rodziców Katarzynę i Jana, teściów Marię i Piotra, siostrę Marię i Gertrudę oraz szwagra Alfonsa.

2)      Za + Jerzego Kulik (10)

17:00 1)      Dziękczynno-błagalna z okazji 40. rocznicy działalności Stowarzyszenia Rodzin Abstybebckich „Nadzieja” w Lublińcu z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żywych członków Stowarzyszenia z rodzinami, a dla ++ o życie wieczne.

Te Deum

18:30 ZBIOROWA:

۰        o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Niepokalanej dla Szymona Gola, Brygidy Fonfara i Sandry Fonfara z okazji kolejnej rocznicy urodzin;

۰        dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Gabrieli i Horsta z okazji 40. rocznicy ślubu;

۰        o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Niepokalanej dla Zosi z okazji 1. rocznicy urodzin;

۰        w intencjach pana Bogdana;

۰        za ++ Andrzeja Żyłka, Andrzeja Fonfara w rocznicę urodzin oraz za ++ Annę i Sylwestra Żyłka, Irenę i Piotra Cierpioł, Henryka Gola oraz za ++ z rodzin Żyłka, Cierpioł, Brol, Fonfara i Jędrzok;

۰        za + męża i ojca Pawła Biela w 3. rocznicę śmierci, ++ teściów Łucję i Romana oraz + Agnieszkę Grezer;

۰        za ++ Cecylię i Jana Brzezina;

۰        za + Huberta Dylong;

۰        za + Romana Krupskiego w 6. rocznicę śmierci;

۰        za + mamę Agnieszkę Kazek w 20. rocznicę śmierci;

۰        za + żonę Weronikę w 30. rocznicę śmierci, rodziców Agatę i Jana z okazji urodzin, teściów Pawła i Gertrudę, siostrę Anielę, brata Jana, siostrę zakonną Aldegundis Nowak oraz ++ Bogdana i Krystynę Rasztar;

NIEDZIELA 12.11.2017r.
XXXII Niedziela Zwykła
Nieszpory o godz. 18:00

7:00 1)      Za + brata Augusta i mamę Radigundę.

2)      Za + Alojzego Kurda (12)

8:30 1)      Za + Zenona Figlak w 6. rocznicę śmierci oraz + Kazimierza Hejka.

2)      Za + Jerzego Kulik (11)

10:00 1)      Za + Cecylię w rocznicę śmierci.
11:30 1)      Za + męża Henryka w rocznicę śmierci, + córkę Irenę i ++ rodziców.

2)      O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Zuzanny Odrzywolskiej w 17. rocznicę urodzin.

14:30 1)      W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo, i aby modlitwą, cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.
18:30 1)      Za + Mariana Kwintal – intencja ofiarowana od grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3.