Wspólnota oblatów w Lublińcu w ostatnim czasie powiększa się coraz bardziej, w ostatnich dniach dołączył do nas nowy współbrat o. Wacław (81 lat). Przybył on do nas z Lublina, z naszej wspólnoty przy ul. Chmielewskiego, warto jednak nadmienić, że przez wiele lat o. Wacław był wykładowcą i profesorem teologii i ekumenizmu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, znanym ekspertem w dziedzinie teologii prawosławnej oraz głosiciel nadziei powszechnego zbawienia. Witamy go serdecznie w naszej wspólnocie, która od początku czerwca liczy 31 współbraci i jest drugą pod względem liczby oblatów (po Seminarium w Obrze).