Decyzją Ojca Prowincjała z dniem 1 lipca 2018 roku, w naszym klasztorze i parafii następują zmiany personalne, po trzech latach posługi z naszej parafii odchodzi o. Krzysztof – został on skierowany do pracy w duszpasterstwie powołaniowym, a jego nową placówką będą Grotniki k. Łodzi. Nowym wikariuszem w parafii został mianowany inny o. Krzysztof, który przez ostatnie lata posługiwał w duszpasterstwie głuchoniemych w Katowicach, a wcześniej w Siedlcach. Serdecznie dziękujemy za posługę, trud i zaangażowanie o. Krzysztofowi, a nowemu duszpasterzowi życzymy samych radości i życzliwości ze strony parafian.

Dziękujemy też i żegnamy naszego współbrata scholastyka Adama, który przez ostatni rok był zaangażowany i służył chorym i starszym współbraciom na tzw. infirmerii. Niechaj Dobry Bóg i Niepokalana Matka prowadzi go na drogach powołania.