W piątkowe południe w naszym kościele, a następnie na cmentarzu komunalnym odbyły się uroczytości pogrzebowe śp. O. Józefa Chlebka OMI, którego dziesiątego lipca o godzinie 22.05 Ojciec Miłosierdzia powołał do życia wiecznego . Umierał we Wspólnocie kędzierzyńskiej, która trwała przy Nim na modlitwie. Zostawił piękny przykład umierania w ogromnej wdzięczności wszystkim za wszystko, powtarzając pokornie i i z dobrocią „Bóg zapłać”. Oblaci tracą „ikonę” kaznodziejstwa, która przez 25 lat kształtowała ludzkie serca. Pomimo bólu chciałoby się wyśpiewać radosne „Te Deum” za piękny dar życia i umierania. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji o. Józefa.