1. 19 kwietnia zostały wydane Wskazania Biskupa Gliwickiego w których czytamy miedzy innymi:

– Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia

25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

 

– Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku. Jednocześnie zachęca się wiernych by uczestniczyli we Mszach św. za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Na naszej stronie Facebook Oblaci Lubliniec – Parafia św. Stanisława Kostki.

„U Oblat” będziemy z naszego kościoła transmitować mszę świętą:

o  W niedzielę o godz. 11:30

o  W tygodniu codziennie o godz. 8:30

 

– Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. Co tyczy się naszego kościoła na Mszy św. może uczestniczyć 42 wiernych.

 

– Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

 

– Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.

 

 1. W naszej parafii zostają zawieszone wszelkie spotkania formacyjne grup parafialnych oraz wspólnotowych wyjazdów (w tym pielgrzymki). Jednakże powstała inicjatywa, żeby każda wspólnota spotkała się na Eucharystii kończącej rok formacyjny o godz. 17:00 w wybrany dzień w miesiącu czerwcu. Termin tego spotkania prosimy, aby ustalili animatorzy z opiekunem duszpasterzem. Również w tym przypadku pamiętamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
 2. Każdego dnia sprawujemy Eucharystię do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego, wolontariuszy oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
 3. Oprócz tego w naszej parafii na placu przykościelnym przy grocie w tej samej intencji o godz. 20:30 pragniemy modlić się na modlitwie różańcowej, następnie nabożeństwo majowe i Apel Jasnogórski.
 4. W tygodniu w środę 13 dzień miesiąca – Dzień Fatimski w naszej parafii. Ze względu na panującą epidemia obchody dnia fatimskiego będę miały wyjątkowy porządek.

– Msze św. 07:00, 08:30, 12:00 i 18:30 (dla bezpieczeństwa diakonia parafialna będzie pilnowała porządku by w naszym kościele uczestniczyło na Mszy św. nie więcej niż 42 osoby i wejście do kościoła będzie tylko od strony biura parafialnego)

– godz. 20:30 różaniec , majowe nabożeństwo i Apel Jasnogórski przy grocie.

– nie przewidujemy w tym dniu żadnych dodatkowych nabożeństw w kościele jak różaniec fatimski, błogosławieństwo dzieci czy adoracja Najświętszego Sakramentu, również nie będzie procesji Fatimskiej.

– W tym miesiącu o przyozdobienie Figury Fatimskiej prosimy wspólnotę Rodzin Oblackich.

 1. Dzisiaj II Niedziela miesiąca – nasza składka inwestycyjna. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary jakie są składane na cele parafialne w tym trudnym okresie, które również wpływają na nasze konto parafialne.
 2. Zainteresowanych uroczystością I Komunii świętej pragniemy poinformować iż planujemy, jeśli pozwolą nam nam to okoliczności od nas niezależne, że uroczystość I Komunii św., w naszej parafii będzie miała miejsce 27 września o godz. 11:30. W minionym czasie biskup diecezjalny Jak Kopiec wystosował szczególne przesłanie do dzieci i Rodzin przygotowujących Uroczystość I Komunii św. List taki za pośrednictwem animatorów dotrze do każdej zainteresowanej rodziny. Natomiast rocznica I Komunii św. planowana jest na 04 października o godz. 11:30.
 3. Nie ma odwiedzin chorych w domach aż do odwołania. W nagłych przypadkach prosimy o osobisty kontakt z duszpasterzem.
 4. Parafia planowała wyjazdy pielgrzymkowe do Prudnika i do Krakowa Łagiewnik które się nie odbyły. Osoby, które pokryły koszty wyjazdu mogą odebrać pieniądze w godzinach otwarcia biura parafialnego. Nie odbędzie się planowana pielgrzymka w sierpniu do Fatimy o oddaniu wpłaconej zaliczki poinformujemy w późniejszym termonie.
 5. Zachęcamy do nabywania czasopism religijnych oraz świec wielkanocnych Caritas. Będą wystawione na stoliku pod chórem. Dziś w Gościu Niedzielnym: Tron i ołtarz – czy to tylko władza świecka i duchowna?, oraz reportaż z sanktuarium św. Stanisława ze Szczepanowa.
 6. W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się telefonicznie:

o  Ojciec Proboszcz: 606 464 227

o  Ojciec Krzysztof Wolnik: 343562020 wew. 323

o  Ojciec Piotr Prauzner-Bechcicki: 790 698 429

 1. Miłym Gościom i bardzo kochanym Parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa.