Comiesięczny dzień skupienia dla naszego komunitetu głosi o. Mariusz Piasecki OMI – wikariusz tutejszej parafii. Czas odnowy rozpoczął się modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia oraz hymnem do Ducha Świętego w klasztornej kaplicy. Pierwszą naukę rekolekcjonista poświęcił Bożemu Miłosierdziu, wskazując, że bez niego nie istniałby świat, ani żaden z nas. Wskazał również, że „ludzi do kochania sobie nie wybieramy”, zachęcając, abyśmy odnowili się w byciu miłosiernym dla siebie i wszystkich ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze.

Comiesięczny dzień skupienia przepisany jest przez Konstytucje i Reguły Zgromadzenia. Stanowi czas odnowy duchowej i refleksji, oświeconej światłem Ducha Świętego. W lublinieckiej wspólnocie potrwa do jutra.

(pg)