Dom zakonny w Lublińcu jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze to obecnie najstarszy dom Polskiej Prowincji, po drugie znajduje się tutaj oblacka infirmeria.

We wszystkich domach oblackich misjonarze zasiedli do wigilijnego stołu. Święta spędzamy bowiem we wspólnocie zakonnej. Wieczerza w Lublińcu ma wyjątkowy charakter – w klasztorze mieści się infirmeria, gdzie przebywają starsi i chorzy oblaci, którzy wymagają stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Tradycyjna wigilia rozpoczęła się od modlitwy oraz odczytania fragmentu o narodzeniu Jezusa z Ewangelii według św. Łukasza. Następnie przełożony wspólnoty – o Lucjan Osiecki OMI, złożył życzenia współbraciom, przypominając, że nadchodzący rok jest czasem jubileuszu 100-lecia istnienia klasztoru oblackiego w Lublińcu. Po wieczerzy wspólnota śpiewała tradycyjne polskie kolędy i pastorałki.

(P. Gomulak OMI-oblaci.pl)