PLAN WIELKIEGO TYGODNIA 2022

WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA 11-13 KWIETNIA 2022

Spowiedź św. (dolny kościół) 6.30-8.30, 18.00-19.00

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2022
W NASZEJ PARAFIALNEJ WSPÓLNOCIE

Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, trwa przez Wielki Piątek, Wielką Sobotę, osiąga swój szczyt w Wigilii Paschalnej, a kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania

 

WIELKI CZWARTEK 14 KWIETNIA 2022
Dziękczynienie Chrystusowi za dar Eucharystii i Kapłaństwa

Spowiedź św. (dolny kościół) 7.00-8.30, 14.00-17.00

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
Msza celebrowana jako dziękczynienie za otrzymany dar kapłaństwa. Po Eucharystii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy.

Adoracja w ciemnicy po zakończeniu celebracji do godz. 22.00

Prosimy o udział w adoracji do 22.00 Wspólnotę Dorosłych Lektorów Słowa Bożego.

 

WIELKI PIĄTEK 15 KWIETNIA 2022
Kościół nie sprawuje dziś Eucharystii, lecz gromadzi się na liturgii męki i śmierci Chrystusa. Czci i adoruje „Drzewo Krzyża,  na którym zawisło zbawienie świata” i karmi się Ciałem Jezusa.

Adoracja w ciemnicy od godz. 8.00 do 18.00
Zapraszamy wszystkich, by w dowolnym czasie trwać chwilę na modlitwie z Jezusem. Wspólnoty parafialne prosimy o udział w Adoracji wg podanego planu.

8.00 – 10.00 Apostolat Maryjny, Caritas
10.00 – 13.00 Krąg Biblijny
13.00 – 15.00 Odnowa w Duchu Świętym
15.00 – 18.00 Przyjaciele Misji

Spowiedź św. (górny kościół) od godz. 7.00-12.00, 14.00-17.00

Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

Droga krzyżowa o godz. 17.00

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00

Adoracja w Bożym grobie po zakończeniu ceremonii przez całą noc

Adoracja przedstawia się według planu:
po ceremoniach do 22.00 adoracja indywidualna
22.00 – 23.00 Niniwa
23.00 – 6.00 Kościół Domowy

 

WIELKA SOBOTA 16 KWIETNIA 2022
Kościół nie sprawuje dziś Eucharystii, jak w Wielki Piątek. Daje okazje do milczącej zadumy, adoracji Krzyża i Najświętszego Sakramentu adorowanego w Grobie Pańskim.

Adoracja w Bożym grobie do godz. 17.00

Plan adoracji:
6.00-8.00 Róże Różańcowe
8.00-9.00 Adoracja indywidualna
9.00-10.00 Wspólnota Neokatechumenalna, jutrznia
10.00-17.00 Adoracja indywidualna

Spowiedź św. (górny kościół) od godz. 7.00-12.00, 14.00-18.00

Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do 17.00 (o pełnych godzinach)
O 13.30 na Wymyślaczu, a o 14.00 na Lipiu Śląskim

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00
rozpoczyna się przed kościołem obrzędami światła / przynosimy świece/

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17 KWIETNIA 2022

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 5.30

Msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00

Pozostałe Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 14.30, 18.30

Nowenna do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 14.30

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 18 KWIETNIA 2022

Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 14.30, 18.30

Nowenna do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 14.30