Decyzją Ministra Sprawiedliwości na wniosek Służby Więziennej o. Roman Kempka OMI został odznaczony srebrną odznaką „Za zasługi dla więziennictwa”. Od 2011 roku misjonarz posługuje w Zakładzie Karnym dla kobiet w Lublińcu. Jego zaangażowanie i duszpasterska obecność wśród osadzonych jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej została doceniona odznaczeniem przyznawanym za szczególne osiągnięcia w służbie lub pracy penitencjarnej.

Srebrna i brązowa odznaka „Za zasługi dla więziennictwa” (zdj. poglądowe – P. Grzybowski/sw.gov.pl)

Ksiądz kapelan Roman Kempka z wielkim poświęceniem i oddaniem angażuje się w działalność duszpasterstwa więziennego wśród społeczności skazanych kobiet. Bardzo aktywnie także współpracuje z kadrą zakładu, udziela sakramentów małżeństwa czy chrztu świętego rodzinom i dzieciom funkcjonariuszy czy pracowników. Zawsze można liczyć na jego wsparcie i pomoc duchową. Niezwykle ceniony przez funkcjonariuszy za otwartość, serdeczność, pogodę ducha i dar zjednywania sobie ludzi – opisują pracę oblackiego duszpasterza funkcjonariusze Zakładu Karnego w Lublińcu.

Ojciec Roman Kempka OMI podczas jubileuszu 25. lecia kapłaństwa w 2015 roku (zdj. A. Matyja/sw.gov.pl)
Lubliniec: Pasterka w kobiecym zakładzie karnym

Dla społeczności kobiet przygotowuje i organizuje liczne działania w postaci spotkań katechetycznych, modlitwy różańcowej, pasterek, inscenizacji drogi krzyżowej, wyjazdów do sanktuariów. Przygotowuje do sakramentów, między innymi bierzmowania. Inicjuje i zaprasza wyśmienitych gości między innymi biskupów czy zakonników posługujących na misjach. Zawsze aktywnie uczestniczy w życiu zakładu karnego – dodają pracownicy Służby Więziennej w Lublińcu.

(pg-oblaci.pl/P. Ciwiński/sw.gov.pl)