NIEDZIELA 17.05.2020r.
VI Niedziela Wielkanocna

7:00 1) Za + Annę Wieczorek (17).
2) Za + Annę Kukowka (17).
8:30 1) Za ++ Antoniego i Dorotę Jeziorowski oraz + Renatę Michalik.
10.00 1) Za ++ Jerzego Musiałek, Antoniego, Natalię Musiałek, Stefanię, Władysława Wręczyckich, Anielę Parkitną.
2) W intencji Romana Mikołajczyk.
11:30 1) Za ++ rodziców Gertrudę, Eryka Psyk, Wiktorię, Władysława Puchała oraz ++ z rodziny.
2) Dziękczynna z okazji 1. rocznicy urodzin Gabriela  o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na kolejne lata życia dla niego i  jego siostry Aryi.
14.30 1) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego, wolontariuszy oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
 18:30 1) Za + Andrzeja Pietruszewskiego – intencja od sąsiadów.

 PONIEDZIAŁEK 18.05.2020r.

7:00 1)      Za + Annę Wieczorek (18).
8.30  1) Za + Annę Kukowka (18).
2) Za ++ z rodzin Graca, Janik, Ścigała, Łuczak, Wasik.
18:30  1) ZBIOROWA:

۰      Dziękczynna w intencji synowej Magdaleny Śliwińskiej z okazji 46. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla niej, syna Rafała oraz ich dzieci, Ryszarda, Heleny i Maksymiliana.

Po mszy św. chrzest: Wiktor Andrzej Michalik.

WTOREK  19.05.2020r.

7:00 1) Za + Annę Wieczorek (19).
2) Za ++ Klarę i Wiktora Grześkowiak, brata Walentego, Antoniego, Jana Kulika i ++ z pokrewieństwa.
8.30 1) Do Bożej Opatrzności o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Alfonsa w 83. rocznicę urodzin oraz umocnienie i pociechę dla jego rodziny, a także łaskę życia wiecznego dla ++ matki Julii Feliks w rocznicę urodzin, ojca Alojzego, brata Wiktora i ++ z pokrewieństwa.
18.30 1) Za + Annę Kukowka (19).

ŚRODA 20.05.2020r.

7:00  1) Za + Annę Wieczorek (20).
8.30  1) Za + Annę Kukowka (20).
2) Za + Barbarę Krajewską  – intencja od współpracowników córki.
 

18:30

 1) ZBIOROWA:

۰      Za ++ Annę i Dominika Małek.

۰      Za ++ ojca Tadeusza Kapuścik, Genowefę i Michała Kowalskich, dziadków z rodzin Kapuścik, Błaszczykowski, Górniak i Szponarski o radość życia wiecznego.

۰      Za ++ ojca Emila Knopik w rocznicę urodzin, matkę Martę oraz brata Jana o radość życia wiecznego.

۰      Za + o. Antoniego Boczara OMI w rocznicę śmierci.

۰      Za ++ z rodziny Maroń i Michalski.

CZWARTEK 21.05.2020r.
Święto Św. Eugeniusza de Mazenoda, biskupa

7.00  1) Za + Annę Wieczorek (21).
8.30  1) Za + Annę Kukowka (21).
18.30  1) Za ++ Jerzego Kulik w rocznicę śmierci, Pawła i Eufemię Kulik, Leona Cytryckiego oraz ++ z rodziny Kulik i Cytrycki.

 

PIĄTEK  22.05.2020r.

7.00  1) Za + Annę Kukowka (22).
8.30  1) Za + Annę Wieczorek (22).
17.00  1) Za + Jadwigę Ostrowską w 30. dzień po śmierci.
18:30  1) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego, wolontariuszy oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

SOBOTA 23.05.2020r.

7.00  1) Za + Annę Kukowka (23).
2) Za + Annę Wieczorek (23).
8.30  1) Za ++ rodziców Różę i Leona Koza, Genowefę i Józefa Langer i dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00  1) Dziękczynna w intencji Julii z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
18.30 1) ZBIOROWA:

۰      Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie w 80. rocznicę urodzin dla Anny Machnik, jej dzieci, wnuków i męża.

۰      Za + Jana Joniec – od sąsiadów i mieszkańców z Wymyślacza.

۰      Za + Jadwigę Ostrowską w 30. dzień po śmierci.

۰      O wieczną radość i spokój duszy dla ++ męża Henryka Wróbel w 6. rocznicę śmierci, rodziców Wiktorii i Franciszka Anczok w 17. rocznicę śmierci, siostry Anny Dobosz w rocznicę urodzin.

۰      Za ++ Krystynę i Antoninę Dawidowskie o radość życia wiecznego.

۰      Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego dla + męża Alojzego Henne, ++ rodziców, teściów, syna Michała i ++ z pokrewieństwa.

۰      Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego dla + Augustyna Sklorz, ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo.

۰      Za ++ rodziców Bronisławę i Władysława Jeziorskich oraz braci Waldemara i Henryka, rodziców Michała i Stanisławę Pietrzaków, synów Józefa, Czesława, Antoniego i Ryszarda, siostrę Leokadię z mężem.

NIEDZIELA 24.05.2020r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

7:00 1) Za + Annę Wieczorek (24).
2) Za + córkę Ewę z okazji urodzin.
8:30 1) Za + Danutę Mika w 4. rocznicę śmierci.
10:00 1) Za + dziadka Henryka Kamieniak w 4. rocznicę śmierci.
11:30 1) W Intencji Krystyny, Heleny i Krystiana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie.
14:30 1) ROCZKI

Aleksandra Maja Klimczok

18:30 1) Za + Annę Kukowka (24).