1. Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku. Jednocześnie zachęca się wiernych by uczestniczyli we Mszach św. za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Na naszej stronie Facebook Oblaci Lubliniec – Parafia św. Stanisława Kostki „U Oblat” będziemy z naszego kościoła transmitować mszę świętą w niedzielę o godz. 11:30. Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.
  2. Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 10 m² powierzchni użytkowej kościoła. Co tyczy się naszego kościoła na Mszy św. może uczestniczyć 69 wiernych.
  3. W naszej parafii zostają zawieszone wszelkie spotkania formacyjne grup parafialnych oraz wspólnotowych wyjazdów (w tym pielgrzymki). Jednakże powstała inicjatywa, żeby każda wspólnota spotkała się na Eucharystii kończącej rok formacyjny o godz. 17:00 w wybrany dzień w miesiącu czerwcu. Termin tego spotkania prosimy, aby ustalili animatorzy z opiekunem duszpasterzem. Również w tym przypadku pamiętamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
  4. Każdego dnia na placu przykościelnym przy grocie o godz. 20:30 modlimy się na modlitwie różańcowej do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego, wolontariuszy oraz o ustanie szerzącej się epidemii, następnie nabożeństwo majowe i Apel Jasnogórski. W tym tygodniu do naszej modlitwy wieczornej włączamy inne intencje:

– w poniedziałek przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, z tej to okazji za jego wstawiennictwem będziemy zanosić Bogu wspólne modlitwy

– w poniedziałek, wtorek i środę modlitwy o urodzaje z racji Dni Krzyżowych

– w czwartek modlitwa za Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z racji liturgicznego wspomnienia założyciela św. Eugeniusza de Mazenoda.

– od piątku rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

  1. Nie ma odwiedzin chorych w domach aż do odwołania. W nagłych przypadkach prosimy o osobisty kontakt z duszpasterzem.
  2. Parafia planowała wyjazdy pielgrzymkowe do Prudnika i do Krakowa Łagiewnik które się nie odbyły. Osoby, które pokryły koszty wyjazdu mogą odebrać pieniądze w godzinach otwarcia biura parafialnego. Nie odbędzie się planowana pielgrzymka w sierpniu do Fatimy o oddaniu wpłaconej zaliczki poinformujemy w późniejszym termonie.
  3. Zachęcamy do nabywania czasopism religijnych oraz świec wielkanocnych Caritas, które są wystawione na stoliku pod chórem. Dziś w Gościu Niedzielnym: Niewiele brakowało, a Jan Paweł II by się nie urodził. O heroicznej decyzji Wojtyłów dotyczących urodzenia przyszłego papieża.
  4. Miłym Gościom i bardzo kochanym Parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa.