Podczas Eucharystii o godzinie 11.30 dokonała się kanoniczna instalacja nowego proboszcza oraz powitanie nowego wikariusza – o. Mariusza Piaseckiego OMI. Przed rozpoczęciem liturgii u stopni prezbiterium proboszcz-nominat wysłuchał dekretu biskupa gliwickiego, który odczytał dziekan dekanatu lublinieckiego – ks. Konrad Mrozek. Następnie o. Mariusz Legieżyński OMI złożył wyznanie wiary oraz przysięgę wierności Ojcu Świętemu, biskupom i nauczaniu Kościoła. Parafianie przywitali nowych duszpasterzy wiązankami kwiatów.

W liturgii uczestniczyli również domownicy lublinieckiego klasztoru z przełożonym miejscowej wspólnoty zakonnej na czele – o. Lucjanem Osieckim OMI. Na zakończenie celebracji nowy proboszcz wyraził wdzięczność Bogu za powierzenie mu tej funkcji. Przywitał także oblatów, którzy wraz z nim i o Mariuszem Piaseckim przybyli do komunitetu zakonnego oraz uczestniczyli w instalacji nowego proboszcza – o. Zygfryda Wiechę OMI – ekonoma, o. Wiesława Nazaruka OMI – misjonarza ludowego oraz o. Pawła Gomulaka OMI – odpowiedzialnego za media w Polskiej Prowincji, misjonarza ludowego oraz Papieskiego Misjonarza Miłosierdzia.

(pg-oblaci.pl/zdj. Maria Prauzner-Bechcicka)