W uroczystość Objawienia Pańskiego ze względu na ograniczenia pandemiczne nie odbył się tradycyjny Orszak Trzech Króli. Niemniej jednak wielu parafian spacerowało w charakterystycznych koronach po alejkach parkowych. Natomiast oblaccy duszpasterze, ustylizowani na biblijnych Mędrców ze Wschodu, oddali pokłon Dzieciątku w parafialnej szopce. Eucharystię ubogacił śpiew dziecięcej Scholki Oblackiej.