Oblacka wspólnota zakonna w Lublińcu przeżywała comiesięczny dzień skupienia. To czas zatrzymania i odnowy duchowej pośród codziennych obowiązków. Konferencje wygłosił o. Wiesław Nazaruk OMI – misjonarz ludowy z naszej wspólnoty. W naukach sięgał także do swojego doświadczenia misyjnego, posługiwania wśród Indian w Kanadzie.