Niedziela 27.03.2022 – IV Niedziela Wielkiego Postu

7.00 1. Za + Marię Włodarz (27).

2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla Ewy, Jolanty, Jerzego i Joanny.

8.30 1. Za + Hildegardę Skiba (27).

2. Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Kocyba, teściów Anielę i Józefa Kansy, męża, ojca i dziadka Jana Kansy, brata Józefa i ++ z pokrewieństwa.

10.00 1. ROCZKI

Marlena Magdalena Górnicka

Kuba Hubert Szot

Marcelina Feliks

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Kuby z okazji 20. rocznicy urodzin w podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas składania egzaminów dojrzałości.

11.30 1. Za ++ córkę Irenę w rocznicę urodzin, męża Henryka, rodziców Wincentego i Agnieszkę Rajdok oraz ++ z pokrewieństwa.

2. Dziękczynno-błagalna w podziękowaniu  za dar obecności Misjonarzy Oblatów w naszej parafii, z prośbą o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Niepokalanej dla nich.

14.30 W intencji + Otylii Spałek w rocznicę urodzin i ++ z pokrewieństwa Spałek.
18.30 Za + Eugeniusza Imiołczyk w 1. rocznicę śmierci i z okazji urodzin.

Poniedziałek 28.03.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Marię Włodarz (28).

2. Za + zięcia Krzysztofa.

8.30 1. Za + Hildegardę Skiba (28).

2. Dziękczynna w intencji syna Jana z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej na dalsze lata życia.

18.30 ZBIOROWA:

– Dziękczynna w intencji Jarosława z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny.

– Za + Krystynę Piskoń w 30. dzień po śmierci.

– Za + Grażynę Jarmakowską w 30. dzień po śmierci.

– Za ++ rodziców Różę i Pawła Jurczok, siostry Małgorzatę i Anielę.

Wtorek 29.03.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Hildegardę Skiba (29).

2. Za + przyjaciółkę Ernę.

8.30 Za + Marię Włodarz (29).
18.30 1. Za ++ żonę, mamę, babcię Marię Grabińską w 12. rocznicę śmierci, ojca Józefa Grabińskiego, teściów Adelę i Augustyna Ledwoń, Władysława Januszka i Józefa Ledwoń prosząc o radość życia wiecznego.

2. Dziękczynna w intencji Andrzeja Kania z okazji 31. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

Środa 30.03.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Marię Włodarz (30).

2. Za + syna Huberta Dyla o dar nieba, ++ rodziców Franciszka i Marię, Renatę i dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30  Za + Hildegardę Skiba (30).
18.30 ZBIOROWA:

 Dziękczynna w intencji Magdaleny Felczyńskiej z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia.

– W intencji Jadwigi z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

– Za ++ Lidię Brzezina z okazji urodzin i Stanisławę Grzesik.

– Za ++ Hildegardę i Józefa, szwagra Mariana, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

– O wieczną radość i spokój duszy dla ++ rodziców Wiktorii Anczok w rocznicę urodzin, ojca Franciszka w 49. rocznicę śmierci, męża Henryka Wróbel, siostry Anny Dobosz.

– Za ++ rodziców Elżbietę i Norberta Piskoń, dziadków Jana i Martę Piskoń, Jana i Martę Smyła, ++ z rodzin Piskoń, Smyła, szwagra Ewalda Bronder i ++ sąsiadów.

Czwartek 31.03.2022 – dzień powszedni

7.00 W dniu urodzin o radość życia wiecznego za + tatę Ryszarda Smyła oraz mamę Małgorzatę Smyła.
8.30 1. Za + ojca Franciszka Kalus z okazji urodzin.

2. Za + męża Jerzego Słodczyk w dniu urodzin polecając go Miłosierdziu Bożemu.

18.30 1. Za + Ritę Owczarek w 13. rocznicę śmierci i ++ z rodziny Trzęsiok i Owczarek.

2. Za ++ Barbarę Rutkowską, Józefa, Andrzeja Rutkowskich.

Piątek 01.04.2022 –  dzień powszedni
Pierwszy Piątek Miesiąca

7.00 Za + Marię Kus (1).
8.30 Za + Konstantego Kozala (1).
17.00 SZKOLNA

W intencji żyjących i ++ Parafian.

18.30 1. Za ++ Irenę Skubała, męża Jerzego i rodziców.

2. Za ++ Henryka Lukosek w 2. rocznicę śmierci, żonę Martę, Alojzego i Różę Tomala i ++ z pokrewieństwa.

Sobota 02.04.2022 – dzień powszedni
Pierwsza Sobota Miesiąca

7.00 1. Za + Konstantego Kozala (2).

2. Za + Marię Kus (2).

8.30 Dziękczynna w intencji Jadwigi i Karola z okazji 60. rocznicy małżeństwa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny, dar zdrowia dla Jubilatów oraz całej rodziny.
13.50 Wynagradzająca za grzechy i nieprawości świata.
18.30 ZBIOROWA:

– Za ++ Pawła Sowa w 22. rocznicę śmierci, jego żonę Małgorzatę oraz ++ z rodzin Sowa i Mika.

– Za + Paulinę Biela z okazji urodzin, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ męża i ojca Eugeniusza, ojca Józefa, teściów Elżbietę i Rafała, ++ z rodziny Pytel, Matyska, Fonfara, Matusek i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Pawła Polok – intencja od sąsiadów i znajomych z ulic Chabrowej, Wymyślacz i Skłodowskiej.

– Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę, dziadków Franciszka i Mariannę, braci Józefa i Franciszka Kocyba, siostry Marię i Annę, dwóch siostrzeńców, Stefana i Jadwigę, syna Romana Sojka.

– Za ++ rodziców Stanisława i Eleonorę Berenda, brata Leona, Jana i Zofię Kuś, siostrę Irenę i Małgorzatę, brata Wiktora i Teodora oraz krewnych Marię i Edwarda Otto i Agnieszkę Jerominek.

– Za + Eugenię Droździok w 30. dzień po śmierci.

– Za ++ mamę Paulinę, ojca Urbana w rocznicę urodzin o dar życia wiecznego.

– Za + Mirosława Trzepizur w rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów i o Boże błogosławieństwo w rodzinie i zdrowie.

– Za ++ Damiana i Sebastiana w rocznicę śmierci.

– Za + Jana Hadzika w 9. rocznicę śmierci i ++ z rodzin Kuboś.

– O radość życia wiecznego dla Małgorzaty Kansy w rocznicę urodzin, męża Bronisława, rodziców z obu stron i ++ rodzeństwo.

 

Niedziela 03.04.2022 – V Niedziela Wielkiego Postu

7.00 1. Za + Konstantego Kozala (3).

2. Za + Marię Kus (3).

8.30 1. Za + Helenę Grimm z okazji urodzin.

2. W intencji żyjących i ++ Parafian.

10.00 W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11.30 1. Za + Elżbietę Pawlik w dniu urodzin oraz ++ z rodziny.

2. Dziękczynna w intencji Ryszarda Kania z okazji 56. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

14.30 1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby odmawiany różaniec w papieskich intencjach przybliżył świat do Chrystusa.

2. Dziękczynna w intencji Ramony z okazji 3. rocznicy urodzin i Klaudii z okazji 33. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia.

18.30 Dziękczynno-błagalna w intencji Damiana z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i radość na dalsze lata.