Niedziela 05.06.2022 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Za + Bruno Budny (5).

8.30 1. Za ++ mamę Małgorzatę Kocyba z okazji urodzin, ojca Jana, rodzeństwo Annę, Marię, Jadwigę, Franciszka, Pawła, poległego na wojnie brata Józefa oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.

2. Za ++ Leonarda w rocznicę urodzin i Annę Cytryckich oraz ++ z rodzin Cytryckich, Kulik, Ulfik i Kowalewskich.

10.00 1. W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

2. Za ++ Janinę i Karola Tokarz w kolejną rocznicę śmierci z prośbą o radość życia wiecznego.

11.30 1. Za ++ z rodziny Respondek, Celt i Narkiewicz.

2. Za ++ rodziców Józefę i Piotra Kozak z prośbą o radość życia wiecznego.

Chrzest po mszy św.: Aleksander Robert Popek.

14.30 1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby odmawiany różaniec w papieskich intencjach przybliżył świat do Chrystusa.

2. Za + Janinę Kunicką (5).

18.30 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla członków i ich rodzin Wspólnoty Modlitwa Uniżenia z okazji drugiej rocznicy jej powstania. TE DEUM

Poniedziałek 06.06.2022 – Święto NMP Matki Kościoła

7.00 1. Za + Bruno Budny (6).

2. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej w intencji Krystyny.

8.30 1. Do Św. Rodziny z podziękowaniem i z prośbą o opiekę i o potrzebne łaski dla Grzegorza, Donaty i dzieci Natalii, Maksymiliana i Ksawerego.

2. Za + Janinę Kunicką (6).

18.30 ZBIOROWA:
– Za + Henryka Broncel, ++ z rodziny Wójcik oraz zięcia Jacka Śliwa.

– Za + męża Sergiusza Pocztar oraz ++ rodziców Marię i Piotra Dziuk o łaskę zbawienia i radość życia wiecznego.

Wtorek 07.06.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + męża Romana Jerominek w dniu urodzin z prośbą o radość życia wiecznego.

2. Za + ciocię Annę Bremer.

8.30 1. Za + Bruno Budny (7).

2. Za + Janinę Kunicką (7).

18.30 O radość życia wiecznego dla siostry Renaty w 1. rocznicę śmierci.

Środa 08.06.2022 – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

7.00 1. Za + Bruno Budny (8).

2. Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

8.30 Za + Janinę Kunicką (8).
16.00 Msza św. ślubna: Iwona i Wojciech.
18.30 ZBIOROWA:

Za + Eugeniusza Trochimiaka w 22. rocznicę śmierci.

– Za + Piotra Doleżych w 30. dzień po śmierci.

– Za ++ Alfonsa Brysch, rodziców, teściów, siostrę, braci oraz za ++ z obu stron.

Czwartek 09.06.2022 – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.00 1. Za + Bruno Budny (9).

2. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji dla chorego ojca, prosząc o dalsze zdrowie dla syna Marcina i całej rodziny, prosząc o dar potomstwa.

8.30 1. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski z okazji 84. urodzin Henryka.

2. Za + Janinę Kunicką (9).

18.30 1. W intencji Przyjaciółki Magdaleny z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i obfite łaski Boże oraz opiekę Matki Bożej.

2. Za + Kazimierza Graczyka.

Piątek 10.06.2022 –dzień powszedni

7.00 1. W intencji Przyjaciółki Magdaleny z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, stałej opieki Matki Bożej  oraz obfitych łask Bożych.

2. Za ++ rodziców Martę i Henryka, brata Joachima, teściów Annę i Józefa, szwagrów Jerzego i Huberta oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 1. Za + Bruno Budny (10).

2. Za + Janinę Kunicką (10).

18.30 1. Za ++ brata Ryszarda Mazur, mamę Elżbietę, ojca Bernarda, męża Waldemara, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za ++ Łucję Marcinkowską i Sławomira Marcinkowskiego.

Sobota 11.06.2022 – Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

7.00 Za + Bruno Budny (11).
8.30 1. Za + Janinę Kunicką (11).

2. Za ++ siostry zakonne Wilfrydę, Domicje, Sekundynę i Fidelis oraz ++ kapłanów o. Jana Twardocha, o. Alfonsa Kupkę, ks. Oswalda Bobrzik, ks. Romana Kulessy, ks. Zygmunta Curzydły, ks. Józefa Malicha.

18.30 1. ZBIOROWA:

– Za + mamę Alfredę Szymoś w rocznicę urodzin o radość życia wiecznego dla niej oraz za ++ z rodziny Szremski, Kasprzycki, Trzepizur, Szymoś i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ ojca Franciszka Mrugałę, mamę Marię i brata Antoniego.

– Za ++ rodziców Apolonię i Stanisława w rocznicę śmierci, siostrę Krystynę z okazji urodzin i ++ z rodziny.

– O spokój duszy i dar nieba dla + męża i ojca Ireneusza Ochman w rocznicę jego urodzin.

– Za + Antoniego Magiera z okazji urodzin.

– O radość życia wiecznego dla + Emilii Kacy w dniu urodzin.

– Za + Gotfryda Kamińskiego – intencja od sąsiadów z klatki.

– Za ++ syna Marcina Radlak w rocznicę urodzin, rodziców Teodora i Stanisławę Kardas, teściów Walentego i Mariannę Radlak, szwagra Józefa, siostrzeńca Grzegorza, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 12.06.2022 –  Uroczystość Trójcy Najświętszej

7.00 Za + Bruno Budny (12).
8.30 1. Za ++ męża Romana Jonienc, rodziców Weronikę i Józefa Kansy, teściów Martę i Pawła Jonienc, trzech braci Henryka, Zygmunta z żoną, Romana z żoną, Alfreda, i dziadkow Ulfik i Kansy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 1. Za ++ rodziców Dorotę i Adama Pełka, dziadków Janinę i Mariana Pełka, Getrudę i Franciszka Lizurek, Marię i Konstantego Stryjewskich, Romana Lizurek i ++ z rodziny Sczudło i Pawełczyk.

2. Dziękczynna w intencji Miłosza i jego taty Marka z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.

12.00 1. Jubileusz 750-lecia Miasta Lubliniec.

2. Dziękczynna w intencji Stanisławy i Leona z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla całej rodziny. TE DEUM

3. Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Sabiny z okazji 60. rocznicy urodzin. TE DEUM

4. Za + Janinę Kunicką (12).

14.30 W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą. cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.
18.30 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Za + ojca Czesława Kamieniak w rocznicę śmierci z prośbą o dar życia wiecznego.