Oblacka wspólnota zakonna w Lublińcu tradycyjnie zasiadła do wigilijnej wieczerzy. Dom ten charakteryzuje się szerokim zakresem zaangażowań duszpasterskich – od prowadzenia parafii, poprzez duszpasterstwo specjalistyczne w szpitalu i więzieniu, po obecność chociażby oblata odpowiedzialnego za media w Prowincji, który stąd koordynuje obecność różnych dzieł, klasztorów i parafii w mass-mediach. Dom lubliniecki jest wreszcie szczególnym miejscem ze względu na działającą tutaj infirmerię. Przeznaczona jest dla misjonarzy schorowanych, którzy wymagają stałej opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej. Nasze wspólnoty mają wymiar rodzinny, dlatego do końca swoich dni przebywają w nich zakonnicy w podeszłym wieku. Ci, którzy wymagają większej troski kierowani są do Lublińca, gdzie czynnie uczestniczą w codziennym życiu oblackiej wspólnoty.

(pg-oblaci.pl)