INTENCJE MSZALNE

01-08.01.2023

Niedziela 01.01.2023 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Nowy Rok
0.15 Za + s. Aldonę Duczmal (1).
8.30 Za + Marcina Słodczyk (1).
10.00 W intencji Róż Różańcowych, rodziców przy parafii św. Stanisława Kostki do Maryi, aby poprzez Jej serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11.30 Dziękczynna w intencji Edwarda Lizurek z okazji 81 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
14.30 1. Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli i św. Jana Pawła II z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP Królowej Polski dla naszej Ojczyzny i Kościoła Świętego – intencja od Wspólnoty Żywego Różańca.

2. W intencji Ewy i Bernarda z okazji 50 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny oraz potrzebne łaski dla całej rodziny. TE-DEUM.

18.30 Za + brata Stefana Kmiecik, ++ rodziców, ++ braci Jana, Henryka, + babcię Annę Michalską.
Poniedziałek 02.01.2023 – Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
7.00 1. Za + Marcina Słodczyk (2).

2. Za + s. Aldonę Duczmal (2).

8.30 Za ++ Annę Tabor i Aleksandrę Pyrkosz w rocznicę śmierci.
18.30 ZBIOROWA (4):

– W intencji Kamila.

– O radość życia wiecznego w 20 rocznicę śmierci Kochanej Mamy Bożeny Czwojdzińskiej i w 62 rocznicę śmierci babci Anieli Kramer, intencja od Janusza i Danuty.

– Dziękczynna w intencji Zofii z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę MBNP na dalsze lata życia.

– O powrót do zdrowia dla Karola, Ewy, Krzysztofa i Małgorzaty.

Wtorek 03.01.2023 – Dzień powszedni
7.00 1. Za + Marcina Słodczyk (3).

2. Za ++ Marię Maksimowską i jej syna.

8.30 Za + s. Aldonę Duczmal (3).
18.30 1. Za ++ Piotra Kaczmarczyk i Edwarda Dulińskiego o radość życia wiecznego.

2. Za + mamę Anielę w 1 rocznicę śmierci, + ojca Jana w 37 rocznicę śmierci.

Środa 04.01.2023 – Dzień powszedni
7.00 Za + Marcina Słodczyk (4).
8.30 Za + s. Aldonę Duczmal (4).
18.30 ZBIOROWA (5):

– O powrót do zdrowia dla Karola, Ewy, Krzysztofa i Małgorzaty.

– Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Wspólnoty Żywego Różańca, a dla ++ o dar nieba.

– Za + żonę, mamę, babcię i prababcię Elżbietę Dudek w 18 rocznicę śmierci prosząc Miłosierdzie Boże o radość życia wiecznego.

– Za ++ Eugenię Kozok w dniu urodzin i jej męża Alfonsa, ++ rodziców Klarę i Bronisława Słabik oraz dusze cierpiące w czyśćcu.

Czwartek 05.01.2023 – Dzień powszedni, Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 1. Za + męża Gerarda, rodziców, teściów, za + z rodziny Kulik i Kula, + zięcia Edwarda.

2. Za + s. Aldonę Duczmal (5).

8.30 Za + Marcina Słodczyk (5).
18.30 Apostolat Maryjny.
Piątek 06.01.2023 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.00 1. Za + Marcina Słodczyk (6).

2. W intencji Przyjaciółki Teresy z okazji urodzin z prośbą o zdrowie i obfite łaski Boże.

8.30 1. Za + s. Aldonę Duczmal (6).

2. Za + męża Józefa Kubaś w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, brata Stanisława, siostrę Irenę, szwagrów i wszystkich ++ rodziny i pokrewieństwa.

10.00 Do Miłosierdzia Bożego i MBNP z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla emerytów i rencistów służby więziennej przy Zakładzie Karnym w Lublińcu, a dla ++ o radość życia wiecznego.
11.30 1. Za + żonę Renatę w 14 rocznicę śmierci.

2. Za + mamę Franciszkę z prośbą o dar życia wiecznego.

14.30 Za + tatę Juliana Szwarc z okazji urodzin, imienin i w rocznicę śmierci, ++ mamę Antoninę i siostrę Krystynę i dusze cierpiące w czyśćcu.
18.30 Za + mamę Helenę Kowalik w dniu urodzin i w dniu śmierci.
Sobota 07.01.2023 – Dzień powszedni, Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 1. Za + Marcina Słodczyk (7).

2. Za + mamę Wiktorię Gałecką w 6 rocznicę śmierci.

8.30 1. Dziękczynna w intencji Mariana i Haliny w 50 rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski przez wstawiennictwo MBNP z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. TE-DEUM

2. Za + s. Aldonę Duczmal (7).

14.00 Wynagradzająca.
16.00 W intencji Agnieszki Rogozińskiej z okazji 70 rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej.
18.30 ZBIOROWA (12):

– O powrót do zdrowia dla Karola, Ewy, Krzysztofa i Małgorzaty.

– Za + dziadka Wilhelma Jelito w dniu urodzin, ++ rodziców Irenę i Henryka Jelito, + Mirosława Jelito, ++ z rodzin  Jelito, Gocyła, Grygieracki.

– Za + Franciszka Zowada, ++ z rodzin Kmiecik, Zowada.

– Za ++ Dorotę i Antoniego Breguła, + Piotra Michalik, ++ z rodzin Breguła, Michalik, Małek, Neuman.

– Za + matkę Otolię Adamus i dusze cierpiące w czyśćcu.

– Za + Romana Marciniak w 30 dzień po śmierci.

– Do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + męża, ojca i dziadka Andrzeja Łaczańskiego w 3 rocznicę śmierci, + brata Krzysztofa, ++ rodziców, ++ Marię i Franciszka Derdów, siostrę Marię, braci Eugeniusza, Tadeusza, Stanisława – prosząc o radość życia wiecznego.

– Za + męża Jana Matusek w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i dziadków z obu stron.

– Za + Roberta Weber o radość życia wiecznego.

– Za + męża Ryszarda Polewka, prosząc o radość życia wiecznego.

– Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zgodę w rodzinie, opiekę MBNP dla Sandry, Grzegorza Jamrozek i ich dzieci.

– Za + mamę Mariannę Paliwoda, w 1 rocznicę śmierci, + ojca Władysława Paliwoda, braci Józefa i Mariana, bratową Teresę, ++ z rodziny Paliwoda, Głąb, Anczyk i Wręczyckich.

Niedziela 08.01.2023 – Święto Chrztu Pańskiego
7.00 1. Za + Marcina Słodczyk (8).

2. Za + s. Aldonę w dniu urodzin, polecając Jej dusze Miłosierdziu Bożemu.

8.30 1. Za + s. Aldonę Duczmal (8).

2. Za ++ Marię i Wiktora Kistella, + Pawła Polok, Jana Wiciok, ++ dziadków Jana i Zofię Lesik, za ++ z pokrewieństwa z prośbą o  radość życia w niebie z Bogiem.

10.00 1. Dziękczynna w intencji wnuczek Lilki i Blanki z okazji drugich urodzin oraz sióstr i rodziców prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na każdy dzień.

2. Dziękczynna w intencji Wojtusia z okazji 7 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

11.30 1. W intencji całej rodziny o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Świętych Patronów.

2. W intencji żywych i zmarłych parafian.

14.30 1. W intencji Przyjaciół Misji Oblackich, o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą, cierpieniem i ofiarą, wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.

2. W intencji Redakcji gazetki parafialnej U Oblat.

18.30 Za + męża i ojca Jana Pyka w rocznicę urodzin, aby Bóg Miłosierny wziął Go do nieba.